TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213307-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Gołdap: Barcos de recreo y deportivos

2018/S 094-213307

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 070-154555)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Gołdap
8471587061
pl. Zwycięstwa 14
Gołdap
19-500
Polonia
Persona de contacto: Urząd Miejski w Gołdapi
Teléfono: +48 876156046
Correo electrónico: jolanta.sztabinska@goldap.pl
Fax: +48 876150800
Código NUTS: PL62

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.goldap.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe w ramach projektu pn.: Urządzenia nabrzeża jeziora Gołdap

Número de referencia: WIK-ZP.271.14.2018
II.1.2)Código CPV principal
34522000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawą fabrycznie nowego wyposażenia z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe związanego z podnoszeniem standardów istniejącej małej infrastruktury żeglarskiej wraz z podwyższeniem atrakcyjności turystycznej obszarów przybrzeżnych jeziora Gołdap oraz zwiększenie poziomu korzyści społecznych i ekonomicznych w sferze turystyki

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 070-154555

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Okres w dniach: 80

Léase:

Okres w dniach: 120

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 13
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Jachty

Część nr: 13

Léase:

Zjeżdżalnie do wody

Część nr: 13

Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 13
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Okres w dniach: 80

Léase:

Okres w dniach: 120

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 22/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 22/05/2018
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: