TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213308-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wisła: Lámparas y accesorios de iluminación

2018/S 094-213308

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2017/S 103-205084)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Wisła
Urząd Miejski, pl. B. Hoffa 3
Wisła
43-460
Polonia
Persona de contacto: Janusz Pezda
Teléfono: +48 33/857-88-50
Correo electrónico: przetargi@um.wisla.pl
Fax: +48 33/855-29-95
Código NUTS: PL225

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.wisla.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie opraw energooszczędnych”

Número de referencia: RGŚ.271.9.2017.JP
II.1.2)Código CPV principal
31520000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zadanie objęte niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie modernizacji następujących elementów systemu:

3.1. zamiana oświetlenia starego nieefektywnego oświetlenia rtęciowego i sodowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED,

3.2. wymiana istniejących konstrukcji nośnych – wysięgniki w przypadku mocowania lamp pod linią, mocowania, haki,

3.3. wymiana istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody od granicy stron, skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki,

3.4. przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów,

3.5. wymiana zabezpieczeń we wnękach słupowych przy liniach kablowych,

3.6. montaż opraw z 5 stopniową redukcją mocy.

Więcej informacji w SIWZ i załącznikach.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 103-205084

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 19/06/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 28/07/2018
Léase:
Fecha: 17/08/2018
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 19/06/2018
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: