Suministros - 213309-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Nowa Sól: Servidores de red

2018/S 094-213309

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 077-171065)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
970774733
ul. Chałubińskiego 7
Nowa Sól
67-100
Polonia
Persona de contacto: Krystyna Kumek
Teléfono: +48 683882285
Correo electrónico: zpszpital.krystyna@wp.pl
Fax: +48 683871281
Código NUTS: PL432

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital-nowasol.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu serwerowego i sieciowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

Número de referencia: DZP-280-1/5/2018
II.1.2)Código CPV principal
48821000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu serwerowego i sieciowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli- Przedmiot umowy realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR - Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020- Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy - Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 077-171065

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 08/06/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 08/06/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: