Suministros - 213310-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Finlandia-Helsinki: Calzado

2018/S 094-213310

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 083-186573)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Helsingin kaupunginkanslia
0201256-6
Siltasaarenkatu 18–20 A
Helsinki
00530
Finlandia
Persona de contacto: Raija Lahtela
Teléfono: +358 931031766
Correo electrónico: raija.lahtela@hel.fi
Fax: +358 931031791
Código NUTS: FI1B1

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hel.fi

I.1)Nombre y direcciones
Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
0201256-6
Helsinki
Finlandia
Correo electrónico: raija.lahtela@hel.fi
Código NUTS: FI1B1

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hel.fi

I.1)Nombre y direcciones
Helsingin Konsernihankinta Oy
2299269-6
Helsinki
Finlandia
Correo electrónico: raija.lahtela@hel.fi
Código NUTS: FI1B1

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hel.fi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Työ- ja turvajalkineiden hankinta

Número de referencia: H008-18, Dnro HEL 2018-004724
II.1.2)Código CPV principal
18800000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Hankinta sisältää työ- ja turvajalkineita kunnossapito-, rakennus-, puisto- ja muihin vastaaviin töihin. Suurin tilaaja on Stara, joka myös varastoi ja toimittaa jalkineita muille kaupunkikonsernin yksiköille. Muita tilaajia ovat mm. pelastuslaitos, erilaiset oppilaitokset ja Palvelukeskus Helsinki.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta, ja se on suunniteltu alkavaksi 1.7.2018. Hankintaan sisältyy lisäksi kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta.

Tarjouspyyntö ei koske ostoja myymälöistä.

Tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankintaohjelma on kuvattu esimerkkejä käytössä olevista ja eniten hankituista malleista, joiden perusteella tarjousvertailu tehdään. Tarjottujen jalkineiden tulee olla tuotekuvausten mukaisia ja täyttää tarjouspyynnön ehdot ja vaatimukset. Käyttötarpeen vaatiessa yksiköt voivat tilata muitakin vastaavia malleja toimittajan valikoimasta. Käytössä olevat jalkineet voivat myös vaihtua toimittajan mallistojen muuttuessa. Hankintaan sisältyy myös työjalkineita sisäkäyttöön.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 083-186573

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Hankintaohjelman, liite 1 kohtia 1 ja 19 on muutettu 16.5.2018. Korjattu hankintaohjelma 16052018 on hankintailmoituksen liitteenä 1.