Suministros - 213312-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Máquinas destructoras de documentos

2018/S 094-213312

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 069-152666)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Szamocka 3, 5
Warszawa
01-748
Polonia
Persona de contacto: Departament Zamówień Publicznych
Teléfono: +48 226671704
Correo electrónico: sekretariatDZP@zus.pl
Fax: +48 226671733
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zus.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa niszczarek biurowych do Centrali i Oddziałów ZUS

Número de referencia: TZ/271/78/17
II.1.2)Código CPV principal
30191400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 143 sztuk takich samych niszczarek biurowych fabrycznie nowych i wolnych od wad, tj:. bez śladów wcześniejszego użytkowania, w oryginalnych, nie noszących śladów otwierania opakowaniach, zawierających nazwę producenta oraz model urządzenia, do Centrali i Oddziałów ZUS oraz zapewnienie ich gwarancji.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 069-152666

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Okres w dniach: 30

Léase:

Okres w dniach: 60

Número de apartado: II.2.14
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Termin wykonania zamówienia - 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Léase:

Termin wykonania zamówienia – 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Número de apartado: III.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Warunki realizacji umowy:
En lugar de:

Wykonawca dostarczy Niszczarki do poszczególnych jednostek ZUS, tj. Centrali i Oddziałów ZUS (43 lokalizacje bezpośrednich Odbiorców na terenie kraju) – zgodnie z Rozdzielnikiem ilościowym (zał. nr 2 do Umowy), w nieprzekraczalnym terminie – 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

Léase:

Wykonawca dostarczy Niszczarki do poszczególnych jednostek ZUS, tj. Centrali i Oddziałów ZUS (43 lokalizacje bezpośrednich Odbiorców na terenie kraju) – zgodnie z Rozdzielnikiem ilościowym (zał. nr 2 do Umowy), w nieprzekraczalnym terminie – 60 dni od dnia zawarcia Umowy.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 17/05/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 17/05/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 09:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: