TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213324-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Contadores electrónicos

2018/S 094-213324

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 075-166559)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
AK05653
Ostrom utca 23-25.
Budapest
1015
Hungría
Persona de contacto: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Teléfono: +36 14577369
Correo electrónico: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nmhh.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.nmhh.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei

II.1.2)Código CPV principal
38552000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Mérőműszerek beszerz. 2018. I. ütem egyes részei (I-IX.):

— I. - Adásv. szerz. - 10 darab rádiófrekvenciás expozíciót regisztráló telepített mérőműszer beszerzése,

— II. - Adásv. szerz. - 2 darab rádiófrekvenciás teljesítménymérő készlet beszerzése,

— III. - Adásv. szerz. - IZT gyártmányú szélessávú mérővevők mérőképességének bővítése (2 darab),

— IV. - Adásv. szerz. - 15 darab IP-s KVM switch beszerzése,

— V. r - Adásv. szerz. - R&S (Rohde&Schwarz) EB500 mérővevők mérőképességének bővítése (4 darab),

— VI. - Adásv. szerz. - 5 db műholdas és földfelszíni digitális műsorszóró monitoring eszköz beszerzése,

— VII. - Adásv. szerz. - 1 db hordozható nagysebességű és nagykapacitású Ethernet hálózati forgalomrögzítő eszköz forgalomszűrési képességgel,

— VIII. - Adásv. szerz. - IP alapú beszédminőség mérésére szolgáló 1 db Head Acoustics MFE VIII.1 mérő-jelátalakító (referencia gateway és SIP-VoiP kliens) műszer,

— IX. - Adásv. szerz. - Meglévő Spirent Test Center műszer mérési képességeinek bővítése.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 075-166559

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Lote nº: V. rész
Localización del texto que se va a modificar: Közbeszerzés ismertetése
En lugar de:

A közbeszerzés tárgya: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei [V. rész - R&S (Rohde&Schwarz) EB500 mérővevők mérőképességének bővítése (4 darab)]

A meglévő mérőműszerek főbb jellemzői:

Megnevezés Menny. (db) Azonosító

R&S (Rohde&Schwarz) EB500 mérővevő 4 S/N: 100 020-02

S/N: 100 017-02

S/N: 100 006-02

S/N: 100 009-02

Működési frekvencia-

Tartomány: 20 MHz - 3.6 GHz

Valós idejű sávszélesség: max. 20 MHz

RF bemenetek száma: 1x V/UHF

Bemeneti impedancia 50 Ω

Maximum bemeneti teljesítmény: +15 dBm

A bővítés keretében az alábbi funkciók, képességek kerüljenek leszállításra:

— Az EB500-PS számú mérési funkció (opció) szállítása.

4 db panoráma szkennelési funkció beszerzése. A bővítés tegye lehetővé a teljes működési frekvenciatartomány-, valamint az azon belül tetszőlegesen megadott frekvenciasáv egyetlen ablakban való ábrázolását, illetve a frekvenciatartományban alkalmazott jelvizsgálati funkciókat (pl. jelszint mérés, markerek elhelyezése, sávszélesség mérés, demoduláció).

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.

További részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza.

Léase:

A közbeszerzés tárgya: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei [V. rész - R&S (Rohde&Schwarz) EB500 mérővevők mérőképességének bővítése (4 darab)]

A meglévő mérőműszerek főbb jellemzői:

Megnevezés Menny. (db) Azonosító

R&S (Rohde&Schwarz) EB500 mérővevő 4 S/N: 102 020

S/N: 102 017

S/N: 102 006

S/N: 102 009

Működési frekvencia-

Tartomány: 20 MHz - 3.6 GHz

Valós idejű sávszélesség: max. 20 MHz

RF bemenetek száma: 1x V/UHF

Bemeneti impedancia 50 Ω

Maximum bemeneti teljesítmény: +15 dBm

A bővítés keretében az alábbi funkciók, képességek kerüljenek leszállításra:

— Az EB500-PS számú mérési funkció (opció) szállítása.

4 db panoráma szkennelési funkció beszerzése. A bővítés tegye lehetővé a teljes működési frekvenciatartomány-, valamint az azon belül tetszőlegesen megadott frekvenciasáv egyetlen ablakban való ábrázolását, illetve a frekvenciatartományban alkalmazott jelvizsgálati funkciókat (pl. jelszint mérés, markerek elhelyezése, sávszélesség mérés, demoduláció).

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.

További részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza.

Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
En lugar de:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. [Kr. 1. § (7) bek.)

Ajánlatkérői felhívásra történő részletes igazolás módja valamennyi rész tekintetében:

Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (I. rész tekintetében rádiófrekvenciás expozíciót mérő műszer szállítására irányuló, II. rész tekintetében rádiófrekvenciás teljesítménymérő szállítására irányuló, III. és V. rész tekintetében rádiómonitoring műszer és/vagy hozzájuk kapcsolódó mérési funkció szállítására irányuló, IV. rész tekintetében mérőműszer távvezérlését biztosító eszköz szállítására irányuló, VI. rész tekintetében digitális műsorszórást monitorozó műszer szállítására irányuló, VII. rész tekintetében hordozható nagysebességű és nagykapacitású Ethernet hálózati forgalomrögzítő eszköz szállítására irányuló, a VIII. rész tekintetében IP alapú beszédminőség mérésére szolgáló mérő-jelátalakító műszer szállítására irányuló; a IX. rész tekintetében WiFi kártya vagy 8 portos 10 G ethernet kártya szállítására irányuló) referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a teljesítés idejét (annak kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), a szerződés tárgyát és mennyiségét (darabszám) olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (1) a)]

A referenciákat a Kr. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint kell igazolni.

Léase:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. [Kr. 1. § (7) bek.)

Ajánlatkérői felhívásra történő részletes igazolás módja valamennyi rész tekintetében:

Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (I. rész tekintetében rádiófrekvenciás expozíciót mérő műszer szállítására irányuló, II. rész tekintetében rádiófrekvenciás teljesítménymérő szállítására irányuló, III. és V. rész tekintetében rádiómonitoring műszer és/vagy hozzájuk kapcsolódó mérési funkció szállítására irányuló, IV. rész tekintetében mérőműszer távvezérlését biztosító eszköz szállítására irányuló, VI. rész tekintetében digitális műsorszórást monitorozó műszer szállítására irányuló, VII. rész tekintetében hordozható nagysebességű és nagykapacitású Ethernet hálózati forgalomrögzítő eszköz szállítására irányuló, a VIII. rész tekintetében IP alapú beszédminőség mérésére szolgáló mérő-jelátalakító műszer szállítására irányuló; a IX. rész tekintetében WiFi kártya vagy 8 portos 10 G ethernet kártya szállítására irányuló) referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a teljesítés idejét (annak kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), a szerződés tárgyát, a VII-IX. részek tekintetében az ellenszolgáltatási összeget, az I-VI. részek tekintetében a mennyiséget (darabszám) olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (1) a)]

A referenciákat a Kr. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint kell igazolni.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
En lugar de:
Fecha: 22/05/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 25/05/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlatok felbontásának feltételei
En lugar de:
Fecha: 22/05/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 25/05/2018
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Jelen korrigendum alapján módosulnak a felhívás fenti pontjai és a közbeszerzési dokumentumok részeként kibocsátott műszaki leírás V. részében a mérőműszerek azonosítói.

Ajánlatkérő tájékoztatja azon gazdasági szereplőket, akik a közbeszerzési dokumentumokat a jelen korrigendum megjelenése előtt letöltötték, hogy az egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumok és a korrigendum elérhetőségéről annak megjelenését követően értesítést küld

Ajánlatkérő jelzi, hogy a jelen korrigendum által eszközölt módosítások körén túli előírások továbbra is érvényesek