Suministros - 213327-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Bełchatów: Productos farmacéuticos

2018/S 094-213327

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 075-166419)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123
Bełchatów
97-400
Polonia
Persona de contacto: Marek Lipnicki
Teléfono: +48 446358236 / 446358208
Correo electrónico: z.publiczne@szpital-belchatow.pl
Fax: +48 446358208
Código NUTS: PL71

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital-belchatow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa leków różnych w tym leków dla potrzeb Stacji dializ, Poradni nefrologicznej i pacjentów dializowanych otrzewnowo oraz pozostałych preparatów farmaceutycznych.

Número de referencia: GZP/3800/8/2018
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1.Przedmiotem zamówienia są dostawy preparatów do programu leczenia stwardnienia rozsianego, preparatów do programu leczenia przytarczyc oraz łuszczycy plackowatej 2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6 Produkty farmaceutyczne 3. Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na 55 części (pakiety od 1 do 55) zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdziale XVIII SIWZ. 4. Produkty równoważne: Szczegółowy opis w tym zakresie zostały zamieszczone w Rozdziale III SIWZ

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 075-166419

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 18/05/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 28/05/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:

Oferta musi zachować ważność do: 16/07/2018

Léase:

Oferta musi zachować ważność do: 26/07/2018

Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 18/05/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 28/05/2018
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: