TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213330-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Brzozów: Equipamiento médico

2018/S 094-213330

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 022-045717)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
PL
ul. Ks. J. Bielawskiego 18
Brzozów
36-200
Polonia
Persona de contacto: Danuta Niewiadomska
Correo electrónico: danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl
Código NUTS: PL821

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital-brzozow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego

Número de referencia: SZSPOO.SZPiGM.3810/15/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego, Zadanie nr 9 w ramach projektu:,,Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 022-045717

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 24/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 20/06/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 24/05/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 20/06/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: