TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213331-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Zakopane: Ordenador "mainframe"

2018/S 094-213331

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 074-163823)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Tatrzański
736–17–20–593
ul. Chramcówki 15
Zakopane
34-500
Polonia
Persona de contacto: Jarosław Zając, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane
Teléfono: +48 182023930
Correo electrónico: zp@powiat.tatry.pl
Fax: +48 182017104
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.powiat.tatry.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja infrastruktury serwerowej i oprogramowania systemowego oraz dostawa infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji w ramach projektu E-Usługi w informacji przestrzennej w P.Tatrz. - część 3

Número de referencia: ZP.272.11.2018
II.1.2)Código CPV principal
30211000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego dostawy wraz z wdrożeniem infrastruktury serwerowej i oprogramowania systemowego oraz dostawy infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim” dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem, która w szczególności swym zakresem obejmuje:

1. Pakiet nr 1 – Modernizacja infrastruktury serwerowej i oprogramowania systemowego – część 1 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia „OPZ” stanowiącym załącznik nr 6 do przedmiotowej SIWZ,

2. Pakiet nr 2 – Modernizacja infrastruktury serwerowej i oprogramowania systemowego – część 2 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia „OPZ” stanowiącym załącznik nr 7 do przedmiotowej SIWZ,

3. Pakiet nr 3 – Dostawa infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia „OPZ” stanowiącym załącznik nr 8 do przedmiotowej SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 074-163823

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 24/05/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 22/07/2018
Léase:
Fecha: 02/08/2018
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 24/05/2018
Hora local: 11:15
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 11:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: