Suministros - 213342-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Equipamiento médico

2018/S 094-213342

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 074-163971)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
AK15794
Diós árok - 3.
Budapest
1125
Hungría
Persona de contacto: dr. Erdei Csaba mb. igazgató (ÁEEK)
Teléfono: +36 13561522
Correo electrónico: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.aeek.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.aeek.hu

I.1)Nombre y direcciones
Debreceni Egyetem
AK01719
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Hungría
Persona de contacto: dr. Erdei Csaba mb. igazgató (ÁEEK)
Teléfono: +36 13561522
Correo electrónico: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Código NUTS: HU321

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.unideb.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.unideb.hu

I.1)Nombre y direcciones
Pécsi Tudományegyetem
AK16341
Vasvári Pál u. 4.
Pécs
7622
Hungría
Persona de contacto: dr. Erdei Csaba mb. igazgató (ÁEEK)
Teléfono: +36 13561522
Correo electrónico: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Código NUTS: HU231

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pte.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.pte.hu

I.1)Nombre y direcciones
Szegedi Tudományegyetem
AK07122
Dugonics tér 13.
Szeged
6720
Hungría
Persona de contacto: dr. Erdei Csaba mb. igazgató (ÁEEK)
Teléfono: +36 13561522
Correo electrónico: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Código NUTS: HU333

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szte.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.szte.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Adásvét keretszerz keretében orvostechn és ápolási eszk szállítása, üzembe helyezése ÁEEK Intézm-ei, DE, PTE és az SZTE, mint ÁEEK konzorciumi partnerének, az EFOP-2.2.0- 16-2016-00003 projekt keretébn

II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi keretszerződés keretében orvostechnikai és ápolási eszközök szállítása és üzembe helyezése az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Intézményei részére, valamint a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem, mint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ konzorciumi partnerének, az EFOP-2.2.0-16-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 074-163971

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlatok felbontásának feltételei
En lugar de:

Dátum: 2018/05/17 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Őszy Ügyvédi Iroda, 1133 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V/18.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-ában meghatározottak szerint.

Léase:

Dátum: 2018/05/25 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Őszy Ügyvédi Iroda, 1133 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V/18.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-ában meghatározottak szerint.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
En lugar de:
Fecha: 17/05/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 25/05/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: