TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213347-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Material para pruebas objetivas psicológicas

2018/S 094-213347

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 076-168869)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
AK15794
Diós árok 3.
Budapest
1125
Hungría
Persona de contacto: dr. Erdei Csaba
Teléfono: +36 13561522
Correo electrónico: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.aeek.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.aeek.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében

II.1.2)Código CPV principal
33156000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

„Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében”

A feladat célja a projekt keretén belül fejlesztéssel érintett helyszínek számára a közbeszerzési dokumentumok 5. Kötetében (Műszaki leírás) felsorolt pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az egyes helyszínekre történő kiszállítással (13 magyarországi fejlesztési helyszín: Fehérgyarmat, Nyíregyháza, Miskolc, Debrecen, Szolnok, Kecskemét, Szeged, Pécs – két helyszín, Zalaegerszeg, Veszprém, Székesfehérvár, Győr). A tételes listát a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás (5. Kötet) tartalmazza.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 076-168869

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
En lugar de:
Fecha: 23/05/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 11:30
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
En lugar de:
Fecha: 23/07/2018
Léase:
Fecha: 27/08/2018
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlatok felbontásának feltételei
En lugar de:
Fecha: 23/05/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Ajánlatkérő a jelen hirdetménnyel együtt a közbeszerzési dokumentumokat is módosítja akként, hogy további fájlt bocsát az eljárást iránt érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére, melyet az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában megadott címen tesz elérhetővé.