Suministros - 213354-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Tatabánya: Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios

2018/S 094-213354

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 075-166643)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_47962930
Csaba Utca 19.
Tatabánya
2800
Hungría
Persona de contacto: Dr. Kocsis Krisztina
Teléfono: +36 34522398
Correo electrónico: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
Código NUTS: HU212

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.univerzalbeszerzo.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.univerzalbeszerzo.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Munkavédelmi felszerelések szállítása

Número de referencia: EKR000009142018
II.1.2)Código CPV principal
18100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Az Univerzál Beszerző Kft. részére munkavédelmi felszerelések szállítása.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 075-166643

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.2
Localización del texto que se va a modificar: A kiválasztási szempontok
En lugar de:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelését. Ajánlatkérő R. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát is az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

Alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P1) A R. 19. § (1) bek. c) pont szerint Ajánlattevő nyilatkozata az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét.

Léase:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelését. Ajánlatkérő R. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát is az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

Alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

Folytatást lásd a VI.4.3. pontban.

Número de apartado: IV.1.6
Localización del texto que se va a modificar: További információk az elektronikus árlejtésről
En lugar de:

1) Ajánlatkérő elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. szerint.

2) Az árlejtést az 1-4 részek esetében az értékelési részszempontok vonatkozásában folytatja le, de az árlejtés során csak a „Mindösszesen nettó ajánlati ár” értékére lehet licitálni.

További információ a dokumentációban.

Léase:

Ajánlatkérő elektronikus árlejtést alkalmaz.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Benyújtási határidő dátum
En lugar de:
Fecha: 18/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Bontás dátuma
En lugar de:
Fecha: 18/05/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: VI.4.3
Localización del texto que se va a modificar: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
En lugar de:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

Léase:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

A III.1.2. pont folytatása:

P1) A R. 19.§ (1) bek. c) pont szerint Ajánlattevő nyilatkozata az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét.

A IV.1.6.pont folytatása:

1) Ajánlatkérő elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. szerint.

2) Az árlejtést valamennyi rész esetében az értékelési részszempontok vonatkozásában folytatja le, de az árlejtés során csak az 1. részszempont „Mindösszesen nettó ajánlati ár” értékére lehet licitálni.

További információ a dokumentációban.

A kiegészítő tájékoztatás kérésekre tekintettel a műszaki leírás is módosításra kerül.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

A kiegészítő tájékoztatás kérésekre tekintettel módosul a Műszaki leírás.