Suministros - 213360-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Equipo y material informático

2018/S 094-213360

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 077-171353)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106
Kraków
30-134
Polonia
Persona de contacto: Łukasz Buczek
Teléfono: +48 126399252
Correo electrónico: przetargi@straz.krakow.pl
Fax: +48 126399259
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.straz.krakow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa Centrum Przetwarzania Danych, Budowa Systemu Bezpieczeństwa Danych, dostawa i wdrożenie usługi wideokonferencji.

Número de referencia: WZP.2370.6.5.2018
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania oraz konfiguracja i wdrożenie następujących zadań:

1) rozbudowa Wojewódzkiego Centrum Przetwarzania Danych;

2) budowa Systemu Bezpieczeństwa Danych;

3) dostawa i wdrożenie usługi wideokonferencji.

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ;

b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami i standardami;

c) pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta na terenie UE;

d) nie dopuszcza się do zaoferowania sprzętu odnawialnego, demonstracyjnego lub powystawowego;

e) jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały eksploatacyjne, cena oferty powinna uwzględniać ww. materiały. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały były nowe, oryginalne, nieregenerowane i zalecane przez producenta. Nie dopuszcza się zaoferowania startowych materiałów eksploatacyjnych o obniżonej wydajności.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 077-171353

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Okres w dniach: 77

Léase:

Okres w dniach: 91

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 05/06/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 05/06/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: