TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213378-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Suecia-Tumba: Productos de limpieza y pulido

2018/S 094-213378

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 068-150550)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Botkyrka kommun
212000-2882
Munkhättevägen 45
Tumba
147 85
Suecia
Persona de contacto: Evelina Eklund Dahane
Correo electrónico: Evelina.EklundDahane@botkyrka.se
Código NUTS: SE110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.botkyrka.se

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rengöringsmedel och förbrukningsmaterial

Número de referencia: KS/ 2016:755
II.1.2)Código CPV principal
39800000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Upphandlingen omfattar rengöringsmedel, städmaterial, hygienpapper, plast-, samt engångs- och förbrukningsartiklar d.v.s. ett s.k. fullsortiment, med bredd och djup.

Inledning

Välkommen att lämna anbud på vår upphandling avseende rengöringsmedel och förbrukningsmaterial.

Upphandlingen är samordnad av Botkyrka kommun och görs för följande kommuner och kommunägda bolags räkning, nedan kallat "Kommunerna":

— Botkyrka kommun,

— Huddinge kommun.- Haninge och Nynäshamns kommuner (Södertörn). - Tyresö kommun,

— Kommunägda bolag specificeras under punkt 3.3.

Option:

Det ska finnas en möjlighet, men inte skyldighet, för följande kommun inklusive kommunägda bolag att under avtalsperioden ansluta sig till och tillämpa avtalet.

— Nykvarns kommun.

Här nedan finner du kort information om upphandlingen och hur du gör i de olika stegen.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 068-150550

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
En lugar de:
Fecha: 21/05/2018
Hora local: 23:59
Léase:
Fecha: 23/05/2018
Hora local: 23:59
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Anbudsöppning
En lugar de:
Fecha: 22/05/2018
Hora local: 00:00
Léase:
Fecha: 24/05/2018
Hora local: 00:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: