TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213379-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Częstochowa: Barreras de seguridad

2018/S 094-213379

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 087-195329)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
ul. Popiełuszki 4/6
Częstochowa
42-217
Polonia
Persona de contacto: Kamil Drabiński, Małgorzata Sadowska
Teléfono: +48 343664337/152
Correo electrónico: mzd@mzd.czest.pl
Código NUTS: PL224

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mzd.czest.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż barier ochronnych dla zadania pn.: Budowa przedłużenia al. Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy)

Número de referencia: MZDiT.ZP.3411-41/2018
II.1.2)Código CPV principal
34928300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa i montaż barier ochronnych sztywnych:

— barierka U-12 z poprzeczką z rur okrągłych ocynkowanych o min. średnicy 48,3x2mm zgodnie z rysunkiem załączonym do SIWZ, długość 3718,00mb,

— barierka U-11 szczeblinkowa z rur okrągłych ocynkowanych o min. średnicy 48,3x2mm, szczeblinki rura okrągła o min. średnicy 20x1,5mm zgodnie z rysunkiem załączonym do SIWZ, długość 146mb.

Dostawa i montaż ogrodzenia trawnikowego chroniącego przed najazdem samochodów:

— przęsło zabezpieczające trawniki wykonane z prętów o średnicy 8mm i płaskownika 30x6mm. Słupek o średnicy 42mm, długość 1990mb kolor czarny RAL 9005 malowanie proszkowe.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 087-195329

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: V.2.4
Localización del texto que se va a modificar: Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
En lugar de:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 224 729.40 PLN

Najtańsza oferta: 771 052.56 PLN / Najdroższa oferta: 1 483 117.96 PLN brana pod uwagę

Léase:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 224 729.40 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 771 052.56 PLN

VII.2)Otras informaciones adicionales: