Suministros - 213381-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Zamość: Lámparas y accesorios de iluminación

2018/S 094-213381

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 076-168964)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Zamość
Rynek Wielki 13
Zamość
22-400
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Strzępek, Marta Trych
Teléfono: +48 846772337
Correo electrónico: zamowienia@zamosc.pl
Fax: +48 846393054
Código NUTS: PL812

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.zamosc.um.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość

Número de referencia: IM-ZP.272.25.2018.MT
II.1.2)Código CPV principal
31520000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość polegająca na dostawie opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi oraz ich zainstalowaniu na ulicach Miasta Zamość, w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 076-168964

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 05/06/2018
Hora local: 10:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 05/06/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: