Suministros - 213383-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Radom: Equipo informático diverso

2018/S 094-213383

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 076-168744)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
ul. Krychnowicka 1
Radom
26-607
Polonia
Persona de contacto: Anna Krupa
Teléfono: +48 332-46-02
Correo electrónico: anna.krupa@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Fax: +48 332-15-08
Código NUTS: PL921

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa i wdrożenie - E-zdrowie-II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Número de referencia: 3/2018
II.1.2)Código CPV principal
30236000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa i wdrożenie - E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

• Zadanie 1 - wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Systemu – opisane w Załączniku nr 1 A

• Zadanie 2 - wymagania dla infrastruktury sprzętowej Systemu – opisane w Załączniku nr 1 B

• Analiza procesów – dokumentacja analityczna prezentująca opis procesów biznesowych, związanych z wdrożeniem e-usług dla procesów realizowanych w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym – opisane w załączniku nr 13

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 076-168744

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 22/05/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 22/05/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: