TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213410-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Łask: Autobuses de plataforma rebajada

2018/S 094-213410

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 013-025100)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Łask
730934513
ul. Warszawska 14
Łask
98-100
Polonia
Persona de contacto: Wioletta Adamczyk
Teléfono: +48 436768372
Correo electrónico: w.adamczyk@lask.pl
Fax: +48 436768388
Código NUTS: PL714

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.lask.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa fabrycznie nowych autobusów dla Gminy Łask w ramach projektu pn. „Modernizacja transportu publicznego”

Número de referencia: RO.042.1.2018
II.1.2)Código CPV principal
34121400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji lub prezentacji (wypożyczenia) 14 sztuk niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów wyprodukowanych nie wcześniej, niż w 2018 roku. Dostarczone autobusy należy oznaczyć - naklejka z folii okiennej, wielkość naklejki A5 z opcją naklejania. Oznakowanie należy wykonać zgodnie z podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

1. Zadanie 1 - autobusy o długości max 8 m - 4 szt.

2. Zadanie 2 - autobusy o długości od 10 do 11 m - 10 szt.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 013-025100

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.5
En lugar de:

Wartość bez VAT: 8 571 114.50 PLN

Léase:

Wartość bez VAT: 8 570 921,30 PLN

VII.2)Otras informaciones adicionales: