A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 213541-2021

30/04/2021    S84

Magyarország-Budapest: Gyalogos övezet, sétálóutca építése

2021/S 084-213541

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Promenád, NEP, Műcsarnok előtti kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001162462020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233262 Gyalogos övezet, sétálóutca építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Promenád, Néprajzi Múzeum és Műcsarnok előtti szakaszának kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 965 003 428.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233262 Gyalogos övezet, sétálóutca építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevő feladata a Promenád, Néprajzi Múzeum és Műcsarnok előtti szakaszának kivitelezése

Főbb műszaki paraméterek, adatok:

A Néprajzi Múzeumot körbe ölelő sétány és a Műcsarnok előtti burkolat építési munkák, mely a már megkezdett Promenád középső és befejező szakasza. A Néprajzi Múzeumot körbe ölelő új sétány (Promenád középső szakasza), minegy 6000 m2-es természetes kőburkolatú rész lesz, mely a Dózsa György út menti kb. 40 méter széles sávban, az egykori Felvonulási tér korábban parkolóként használt területén épül, valamint magába foglalja az Ötvenhatosok terét is. Maga az 56-os emlékmű nem része az építési területnek. A Promenád befejező szakasza mintegy 3000 m2 természetes kőburkolata összekötő elemeként szolgál az Ajtósi Dürer Sor és a Hősök tere közötti allee-nak, mely kiszolgáló és rendezvény területe is egyben a Műcsarnoknak. A Műcsarnok előtti Promenád terület építési munkái opciós munkaként kerültek meghatározásra, mely opció lehívása akkor történik meg, amikor a Műcsarnok előtti területre történő munkavégzésre vonatkozó engedély előáll (3 oldalú megállapodás (Városliget Zrt.- Magyar Művészeti Akadémia-Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft.) aláírása)

Területe: 14 808 m2

— Szegély építése (andezit szegély, fém szegély, útszegély, alumínium kavicsszegély): 690 fm

— Burkolat építés (kis- és nagyméretű andezit, kisméretű bazalt természetes kőburkolat): 7 344 m2

— Zöldfelület: 5 705 m2

— Füvesítés: 2 338 m2

— Lombos fa és örökzöld: 110 db

— Cserje és évelő felület: 4 124 m2

— automata öntöző rendszer teljes felületen

— Utcabútorok (padok, hulladék tárolók): 41 db

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. M/2.1. pontjában megjelölt 1 fő szakember többlettapasztalata (min. 0 - max 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Kivitelezés térbeli organizációjának minősége / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Főbb műszaki paraméterek, adatok:

Területe: 7 547 m2

— Szegély építése (andezit szegély, fém szegély, útszegély, alumínium kavicsszegély): 689 fm

— Burkolat építés (kis- és nagyméretű andezit, kisméretű bazalt természetes kőburkolat): 3 987 m2

— Zöldfelület: 3 560 m2

— Füvesítés: 2 157 m2

— Lombos fa és örökzöld: 35 db

— Cserje és évelő felület: 646 m2

— Utcabútorok (padok, hulladék tárolók): 14 db

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 222-542245
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

1

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 890 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 965 003 428.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— Organizáció megszervezése, ideiglenes létesítmények létesítése, Tájépítészet munkák kivitelezése, Tájépítészet - mérnöki

Tanácsadás Öntözőrendszer építése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.) Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

— Ajánlattevő neve: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1.

— Ajánlattevő adószáma:

11469830-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/04/2021