Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Služby - 213675-2020

08/05/2020    S90

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva na poskytování služeb „technické podpory rádiového spektra“

2020/S 090-213675

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 054-127372)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská obranná agentura
Poštovní adresa: Rue des Drapiers 17-23
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1050
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eda.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva na poskytování služeb „technické podpory rádiového spektra“

Spisové číslo: 20.CAP.OP.044
II.1.2)Hlavní kód CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Poskytovatel služeb bude povinen:

— poskytovat studie (technické) kompatibility v oblasti inženýrství spektra, správy frekvencí a procesu vypracování předpisů;

— účastnit se (v případě potřeby) technických schůzek, kterých se zúčastněné členské státy nejsou schopny zúčastnit,

— poskytovat společenství výsledky a zprávy týkající se studií a schůzek,

— účastnit se v případě potřeby schůzek projektového týmu EDA zaměřených na rádiové spektrum (dvě až tři jednodenní schůzky ročně).

Hlavní oblast prací, které má poskytovatel služeb provést, se týká jednání příslušných skupin Mezinárodní telekomunikační unie (oblast Radiokomunikace) (ITU-R) a Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), které jednají pravidelně.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/05/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 054-127372

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 11/05/2020
Místní čas: 17:00
Má být:
Datum: 18/05/2020
Místní čas: 17:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 12/05/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 19/05/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: