Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 213675-2020

08/05/2020    S90

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor za pružanje usluga „tehničke podrške radijskog spektra“

2020/S 090-213675

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 054-127372)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska obrambena agencija
Poštanska adresa: Rue des Drapiers 17-23
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1050
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Procurement and Contract Unit
E-pošta: procurement@eda.europa.eu
Telefaks: +32 25042975
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eda.europa.eu
Adresa profila kupca: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje usluga „tehničke podrške radijskog spektra“

Referentni broj: 20.CAP.OP.044
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izvoditelj će morati:

— isporučiti (tehničke) studije kompatibilnosti u području spektralnog inženjeringa, upravljanja frekvencijama i procesa regulatornog razvoja;

— sudjelovati na tehničkim sastancima (kada je zatraženo) kada sudjelujuće države članice ne mogu prisustvovati;

— pružiti rezultate i izvješća o studijama i sastancima zajednici;

— sudjelovati na sastancima projektnog tima EDA-e za radijski spektar (dva do tri jednodnevna sastanka godišnje), po potrebi.

Glavni dio posla koji izvoditelj mora izvesti povezan je s postupcima relevantnih skupina Međunarodne telekomunikacijske zajednice (Sektor za radiokomunikacije) (ITU-R) i Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) koje se sastaju u redovitim intervalima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/05/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 054-127372

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 11/05/2020
Lokalno vrijeme: 17:00
Glasi:
Datum: 18/05/2020
Lokalno vrijeme: 17:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 12/05/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 19/05/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: