Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 213675-2020

08/05/2020    S90

Belgija-Bruselj: Okvirno naročilo za zagotavljanje storitev tehnične podpore v zvezi z radijskim spektrom

2020/S 090-213675

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2020/S 054-127372)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska obrambna agencija
Poštni naslov: Rue des Drapiers 17-23
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1050
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Procurement and Contract Unit
E-naslov: procurement@eda.europa.eu
Telefaks: +32 25042975
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eda.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo za zagotavljanje storitev tehnične podpore v zvezi z radijskim spektrom

Referenčna številka dokumenta: 20.CAP.OP.044
II.1.2)Glavna koda CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izvajalec bo moral:

— izvesti (tehnične) študije združljivosti na področju spektralnega inženiringa, upravljanja frekvenc in postopka razvoja zakonodajne ureditve,

— sodelovati na strokovnih sestankih (kadar se to zahteva), ko se sodelujoče države članice ne morejo udeležiti,

— posredovati rezultate in poročila o študijah in sestankih skupnosti,

— sodelovati na sestankih projektne skupine za radijski spekter EDA (dva do tri enodnevna srečanja), kadar se to zahteva.

Glavni del dela, ki ga bo izvedel izvajalec, je povezan s postopki zadevnih delovnih skupin Mednarodne telekomunikacijske zveze (radiokomunikacijski sektor) (ITU-R) in Evropske konference poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT), ki se redno sestajajo.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/05/2020
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2020/S 054-127372

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Besedilo:
Datum: 11/05/2020
Lokalni čas: 17:00
Se glasi:
Datum: 18/05/2020
Lokalni čas: 17:00
Številka oddelka: IV.2.7)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Način odpiranja ponudb
Besedilo:
Datum: 12/05/2020
Lokalni čas: 10:00
Se glasi:
Datum: 19/05/2020
Lokalni čas: 10:00
VII.2)Druge dodatne informacije: