Tjänster - 213675-2020

08/05/2020    S90

Belgien-Bryssel: Ramavtal för tillhandahållande av tjänster för tekniskt stöd avseende radiospektrum

2020/S 090-213675

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 054-127372)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån
Postadress: Rue des Drapiers 17-23
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement and Contract Unit
E-post: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eda.europa.eu
Upphandlarprofil: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för tillhandahållande av tjänster för tekniskt stöd avseende radiospektrum

Referensnummer: 20.CAP.OP.044
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdragstagaren ska:

— Leverera (tekniska) kompatibilitetsstudier inom området spektralteknik, frekvenshantering och regleringsutvecklingsprocessen.

— Närvara vid tekniska möten (på begäran) när de deltagande medlemsstaterna inte kan närvara.

— Tillhandahålla resultat och rapporter från undersökningar och möten till gemenskapen.

— Vid behov delta i Europeiska försvarsbyråns projektgrupps radiospektrummöten (två till tre endagsmöten per år).

Huvuddelen av det arbete som ska utföras av uppdragstagaren har anknytning till arbetet i de relevanta grupperna inom Internationella teleunionen (radiokommunikationssektorn) (ITU-R) och Europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT) som sammanträder med jämna mellanrum.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/05/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 054-127372

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 11/05/2020
Lokal tid: 17:00
Ska det stå:
Datum: 18/05/2020
Lokal tid: 17:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 12/05/2020
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 19/05/2020
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: