Tjänster - 213677-2020

08/05/2020    S90

Italien-Parma: Tillhandahållande av barnomsorgstjänster för barn till Efsas personal

2020/S 090-213677

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 046-107704)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Postadress: via Carlo Magno 1A
Ort: Parma
Nuts-kod: ITH52 Parma
Postnummer: 43126
Land: Italien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Upphandlarprofil: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av barnomsorgstjänster för barn till Efsas personal

Referensnummer: OC/EFSA/HUCAP/2020/01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80110000 Förskoleundervisning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), som är belägen i Parma (Italien), planerar att genom en anbudsinfordran, välja ut ett antal daghem/barnomsorgsinrättningar som är villiga att ta emot barn till Efsa:s personal, från och med läsåret 2020–2021.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/05/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 046-107704

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Reglerna för anbudsöppningen
I stället för:

Datum: 18.5.2020

Lokal tid: 14.30

Plats:

EFSA, Via Carlo Magno 1A, Parma, 43126, ITALIEN

Ska det stå:

Datum: 25.5.2020

Lokal tid: 14.30

Plats:

Virtuellt möte via Skype

Avsnitt nummer: IV.2.7)
I stället för:
Datum: 18/05/2020
Lokal tid: 14:30
Ska det stå:
Datum: 25/05/2020
Lokal tid: 14:30
VII.2)Övriga upplysningar:

På grund av COVID-19-krisen, de därav följande begränsningarna för förflyttningar och tillgång till Efsas byggnad, kommer mötet för öppnande uteslutande att ske via videolänk till ett onlinemöte. Anbudsgivare som önskar delta i mötet för öppnande ska skicka ett e-postmeddelande till adressen EFSAProcurement@efsa.europa.eu för att begära tillträde till mötet för öppnande, senast 22.5.2020 kl. 23.59 lokal tid, vid Efsa. Sista datum för inlämning av anbud förlängs inte. Anbudsgivare som kommer till Efsas lokaler för mötet för öppnande, kommer inte att tillåtas komma in i byggnaden.