Works - 213739-2022

22/04/2022    S79

Romania-Suceava: General construction work for pipelines

2022/S 079-213739

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: ACET S.A. Suceava
National registration number: RO713519
Postal address: Strada: Eminescu Mihai, nr. 5
Town: Suceava
NUTS code: RO215 Suceava
Postal code: 720183
Country: Romania
Contact person: Groza Stefan
E-mail: secretariat@acetsv.ro
Telephone: +4 0230206315
Fax: +4 0230520941
Internet address(es):
Main address: http://www.acetsv.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Constructia retelelor de apa si apa uzata din localitatea Mitocu Dragomirnei cod – SV – CL-18

Reference number: 16701/18.08.2021
II.1.2)Main CPV code
45231100 General construction work for pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

In cadrul contractul de lucrari „Constructia retelelor de apa si apa uzata din localitatea Mitocu Dragomirnei” sunt propuse:

1. Lucrari in Sistemul de alimentare cu apa:

Obiectul 1 - Conducta de aductiune Mitocu Dragomirnei, cu o lungime de 5387 m;

Obiect 2 – Gospodarie de apa, care include:

Sub-obiect 2.1 Rezervoare de inmagazinare metalice, supraterane, 2 x 300 mc;

Sub-obiect 2.2 Statie de clorinare - Clorinare cu hipoclorit de sodiu;

Sub-obiect 2.3 Statie de pompare;

Sub-obiect 2.4 Gura de deversare si disipator de energie in cascada;

Obiect 3 – Retea de alimentare cu apa, cu o lungime de 17.792 m;

Obiect 4 – Statii pompare apa potabila (2 buc.)

2. Lucrari in Sistemul de canalizare:

Obiect 5 – Retea de canalizare menajera cu o lungime de 18446 m;

Obiect 6 – Statii pompare apa uzata (4buc.) si conducte de refulare L = 1361 m;

Lucrarile se refera la:

a) Lucrari de constructie

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

c) Testare si punere in functiune

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile

f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 25 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricație, un standard, o autorizare /certificare/atestare, un serviciu sau o cerinta se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 35 054 719.78 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
42131390 Assemblies of valves
45232150 Works related to water-distribution pipelines
45232152 Pumping station construction work
45232154 Construction work of elevated tanks for drinking water
45232400 Sewer construction work
45232431 Wastewater pumping station
45310000 Electrical installation work
45332000 Plumbing and drain-laying work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

- Localitatea Mitocu Dragomirnei

- sediul ACET S.A. Suceava

- teritoriul judetului Suceava;

II.2.4)Description of the procurement:

In cadrul contractul de lucrari „Constructia retelelor de apa si apa uzata din localitatea Mitocu Dragomirnei” sunt propuse:

1. Lucrari in Sistemul de alimentare cu apa:

Obiectul 1 - Conducta de aductiune Mitocu Dragomirnei, cu o lungime de 5387 m;

Obiect 2 – Gospodarie de apa, care include:

Sub-obiect 2.1 Rezervoare de inmagazinare metalice, supraterane, 2 x 300 mc;

Sub-obiect 2.2 Statie de clorinare - Clorinare cu hipoclorit de sodiu;

Sub-obiect 2.3 Statie de pompare;

Sub-obiect 2.4 Gura de deversare si disipator de energie in cascada;

Obiect 3 – Retea de alimentare cu apa, cu o lungime de 17.792 m;

Obiect 4 – Statii pompare apa potabila (2 buc.)

2. Lucrari in Sistemul de canalizare:

Obiect 5 – Retea de canalizare menajera cu o lungime de 18446 m;

Obiect 6 – Statii pompare apa uzata (4buc.) si conducte de refulare L = 1361 m;

Valoarea contractului include sume provizionate in valoare de 559.923,00 lei, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute.

Contractul se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 30 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 2. Componenta tehnica / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014-2020

II.2.14)Additional information

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 177-462313
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 8782
Title:

SV-CL-18 Constructia retelelor de apa si apa uzata din localitatea Mitocul Dragomirnei

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/04/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CON BUCOVINA
National registration number: RO 712912
Postal address: Strada Calea Unirii, Nr. 25
Town: Suceava
NUTS code: RO215 Suceava
Postal code: 720166
Country: Romania
E-mail: conbucovina@gmail.com
Telephone: +40 230222889
Fax: +40 230520368
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SUMEC
National registration number: RO 712904
Postal address: Strada Unirii, Nr. 25B
Town: Suceava
NUTS code: RO215 Suceava
Postal code: 720166
Country: Romania
E-mail: sumec.sa@gmail.com
Telephone: +40 230257887
Fax: +40 230257562
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 38 539 781.00 RON
Total value of the contract/lot: 35 054 719.78 RON
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: ACET S.A. Suceava
Postal address: Strada Mihai Eminescu, nr. 5
Town: Suceava
Postal code: 720183
Country: Romania
E-mail: secretariat@acetsv.ro
Telephone: +40 230206315
Internet address: www.acetsv.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/04/2022