Varer - 213908-2021

30/04/2021    S84

Danmark-København: Engangsbleer

2021/S 084-213908

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Bützow
E-mail: mib@ski.dk
Telefon: +45 20818484
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/65ac3fc7-237a-4d40-90a3-089cd1134f43/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/65ac3fc7-237a-4d40-90a3-089cd1134f43/homepage
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/65ac3fc7-237a-4d40-90a3-089cd1134f43/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bleer

Sagsnr.: 50.96
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33751000 Engangsbleer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

På vegne af de danske kommuner, skal SKI udbyde bleer. Udbuddet forventes at blive offentliggjort i Q4 2021 og forventes at omfatte bleer på bevilling (delaftale 1) og børnebleer (delaftale 2-6).

Nærværende forhåndsmeddelelse offentliggøres bl.a. med henblik på at gøre potentielle leverandører opmærksomme på det kommende udbud, og gøre relevante markedsaktører opmærksomme på en teknisk dialog, der forventes påbegyndt uge 18 2021.

Teknisk dialog afholdes via platformen Ethics.

I forbindelse med den tekniske dialog, vil SKI og leverandørerne have lejlighed til løbende at stille spørgsmål, besvare spørgsmål og komme med bemærkninger. SKI skal opfordre leverandørerne til at deltage i den tekniske dialog, idet leverandørerne på dette tidspunkt har mulighed for at påvirke udbuddets indhold, således det bliver så markedskonformt som muligt. SKI er dog ikke forpligtet til at imødekomme forslag og kommentarer fra den tekniske dialog.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 5
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bleer på bevilling

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33771200 Bleindlæg af papir
33772000 Engangsprodukter af papir
18312000 Underbenklæder
33751000 Engangsbleer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet forventes at omfatte følgende produktundergrupper:

- Indlæg/bind til kvinder

- Herrebind

- Buksebleer

- Bæltebleer

- Tapebleer

- Åbne bleer

- Fikseringsunderbukser

- Underlag/stiklagner.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Børnebleer til daginstitutioner og dagplejere

Delkontraktnr.: Delaftale 2-6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33751000 Engangsbleer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalerne forventes at omfatte følgende produktundergrupper:

- Åbne bleer, som lukkes med mekanisme (velcro/tape)

-Buksebleer.

Børnebleer er inddelt i 5 delaftaler fordelt på hver region. For at sikre forsyningssikkerhed og den fremadrettet konkurrence på markedet, kan en og samme leverandør maksimalt vinde 4 ud af de 5 delaftaler for børnebleer.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Oplysningerne i denne meddelelse er baseret på den forventede tilrettelæggelse af udbuddet. Der kan ske ændringer i de angivne oplysninger, f.eks. i forhold til delaftaler, sortiment, offentliggørelse, procedure, mv. inden udbuddet offentliggøres. For yderligere oplysninger henvises til www.ski.dk hvor de løbende orienteres om vigtige forhold samt datoer vedrørende udbuddet.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
06/12/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/04/2021