Supplies - 213972-2021

30/04/2021    S84

Poland-Warsaw: Surgical gloves

2021/S 084-213972

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Postal address: ul. Karowa 2
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-315
Country: Poland
E-mail: zam.pub@poczta.szpitalkarowa.pl
Telephone: +48 225966460
Fax: +48 228279354
Internet address(es):
Main address: https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy rękawic medycznych

Reference number: 11/04/21
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy rękawic medycznych w podziale na 6 części.

Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów zawarte są w formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 692 863.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1 – rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 1 – rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 55 548.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2 – rękawiczki chirurgiczne, jałowe, bezlateksowe, bezpudrowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawiczki chirurgiczne, jałowe, bezlateksowe, bezpudrowe.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 775.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3 – rękawiczki diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, bezlateksowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawiczki diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, bezlateksowe.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 080.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 4 – rękawiczki niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe do ekspozycji na cytostatyki

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawiczki niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe do ekspozycji na cytostatyki.

1. Wymaga się, aby rękawiczki były zgodne z normą PN-EN – 374 1-2-3 lub równoważną.

2. Wymaga się, aby rękawiczki były zgodne z normą PN-EN – 455-1-2-3 lub równoważną.

3. Wymaga się aby rękawiczki wykazywały odporność na cytostatyki potwierdzoną badaniami zgodnie z normą ASTM D 6978 lub równoważną na minimum 6 substancji cytotoksycznych.

4. Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty kl. I, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186) oraz były środkami ochrony osobistej zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG w kategorii III

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: cechy użytkowe produktu / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 49 600.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 5 – rękawiczki jałowe, neoprenowe, do przygotowywania leku cytotoksycznego

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawiczki jałowe, neoprenowe, do przygotowywania leku cytotoksycznego.

1. Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186) oraz były środkami ochrony osobistej zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG w kategorii III.

2. Wymaga się aby rękawiczki wykazywały odporność na cytostatyki potwierdzoną badaniami zgodnie z normą PN-EN – 374-3 lub równoważną na minimum 7 substancji cytotoksycznych.

3. Wymaga się, aby rękawiczki były zgodne z normą PN-EN – 374-2-3 lub równoważną.

4. Wymaga się, aby rękawiczki były zgodne z normą PN-EN – 455-1-2-3 lub równoważną.

Rękawiczki będą badane pod kątem spełnienia wymagania dotyczącego rozmiaru zgodnego z w/w normą tj. zostaną zmierzone.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: cechy użytkowe produktu / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 860.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 6 – rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe.

1. Wymaga się, aby rękawiczki były zgodne z normą PN-EN – 455-1-2-3 lub równoważną.

2. Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: cechy użytkowe produktu / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 567 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostarczoną partię towaru na wskazane na fakturze konto bankowe Wykonawcy.

2. Termin płatności wynosi do 60 dni licząc od daty dostawy towaru i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, chyba, że dostarczony towar posiada wady. Wówczas zapłata nastąpi po usunięciu wad i dostarczeniu towaru wolnego od wad. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim strony ustaliły na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424).

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/06/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/06/2021
Local time: 10:30
Place:

Na platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy składają JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie powinno być ważne na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą mieć postać elektroniczną i być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez te podmioty w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj:

Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy Pzp;

4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Wymogi co do dokumentów dla podmiotów zagranicznych zawarte są w SWZ. Wykaz wymaganych dokumentów na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego zostały zawarte w SWZ. Obowiązki informacyjne, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wypełnione są i opisane w rozdziale XIX SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/04/2021