Dienstleistungen - 213990-2022

22/04/2022    S79

România-Focșani: Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile

2022/S 079-213990

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 144-384259)

Temei juridic:
Directiva 2014/23/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Număr naţional de înregistrare: 4350394
Adresă: Strada: Dimitrie Cantemir, nr. 1
Localitate: Focsani
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Cod poștal: 620098
Țară: România
Persoană de contact: Valentina Harabor
E-mail: contact@cjvrancea.ro
Telefon: +40 372372461
Fax: +40 372372483
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjvrancea.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Concesiunea serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret, Comuna Movilita, inclusiv Stație de sortare si stație de compostare și a Stațiilor de Transfer pentru deșeurile municipale si deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra, Gugești

Număr de referinţă: 0
II.1.2)Cod CPV principal
90500000 Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Delegarea prin concesiune a serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret Comuna Movilita inclusiv Stație de sortare si stație de compostare și a Stațiilor de Transfer pentru deșeurile municipale si deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra, Gugești, conform cerințelor Caietului de sarcini.

Solicitarile de clarificari se pot transmite:

- pana in a 28-a zi anterior termenului limita de depunere a ofertelor, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor publica in a 23 - a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor și

- pana in a 18-a zi anterior termenului limita de depunere a ofertelor, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor publica în a 13 - a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit in anuntul de concesiune, respectiv 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/04/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 144-384259

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 05/05/2022
A se citi:
Data: 19/05/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: