Services - 213992-2017

03/06/2017    S106    - - Services - Contract notice - Negotiated procedure 

Lithuania-Vilnius: Engineering design services

2017/S 106-213992

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

UAB Verslo aptarnavimo centras
303359627
P. Lukšio g. 5B
For the attention of: Vita Girniūtė
LT-08221 Vilnius
Lithuania
Telephone: +370 61146193
E-mail: Vita.Girniute@le.lt

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.vac.le.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Other: klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas
I.3)Main activity
Other: klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: yes

AB „Energijos skirstymo operatorius“
304151376
Aguonų g. 24
LT-03212 Vilnius
Lithuania

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
(Nr.2017-ESO-1097) 10 kV skirstomųjų punktų, 110/35/10 kV, 110/10 kV, 35/10 kV transformatorių pastočių, 35 kV oro linijų techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Lietuvos Respublikos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionai.

NUTS code LT

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
Number of participants to the framework agreement envisaged: 7

Duration of the framework agreement

Duration in years: 3

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 5 000 000 EUR
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
10 kV skirstomųjų punktų, 110/35/10 kV, 110/10 kV, 35/10 kV transformatorių pastočių, 35 kV oro linijų techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71248000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Numatomos Paslaugų apimtys per trejus metus:
1. I pirkimo objekto dalis – 110/35/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos – minimalus užsakymų skaičius 1 vnt., maksimalus užsakymų skaičius 150 vnt.;
2. II pirkimo objekto dalis – 110/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos – minimalus užsakymų skaičius 1 vnt., maksimalus užsakymų skaičius 150 vnt.;
3. III pirkimo objekto dalis – 35/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos – minimalus užsakymų skaičius 1 vnt., maksimalus užsakymų skaičius 150 vnt.;
4. IV pirkimo objekto dalis – 10 kV skirstomųjų punktų statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos – minimalus užsakymų skaičius 1 vnt., maksimalus užsakymų skaičius 150 vnt.;
5. V pirkimo objekto dalis – 35 kV oro linijų rekonstravimo į kabelių linijas techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos – minimalus užsakymų skaičius 1 vnt., maksimalus užsakymų skaičius 150 vnt.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 2
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
in months: 24 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: 110/35/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos
1)Short description
110/35/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71248000

3)Quantity or scope
Minimalus paslaugų kiekis 1 vnt., maksimalus kiekis 150 vnt.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: 110/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos
1)Short description
110/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71248000

3)Quantity or scope
Minimalus paslaugų kiekis 1 vnt., maksimalus kiekis 150 vnt.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: 35/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos
1)Short description
35/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71248000

3)Quantity or scope
Minimalus paslaugų kiekis 1 vnt., maksimalus kiekis 150 vnt.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: 10 kV skirstomųjų punktų statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos
1)Short description
10 kV skirstomųjų punktų statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71248000

3)Quantity or scope
Minimalus paslaugų kiekis 1 vnt., maksimalus kiekis 150 vnt.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Lot No: 5 Lot title: 35 kV oro linijų rekonstravimo į kabelių linijas techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos
1)Short description
35 kV oro linijų rekonstravimo į kabelių linijas techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71248000

3)Quantity or scope
Minimalus paslaugų kiekis 1 vnt., maksimalus kiekis 150 vnt.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Preliminariosios sutarties, kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai, pasirašymo dienos Laimėjęs Dalyvis pateikia Įgaliojusiai organizacijai Preliminariosios sutarties reikalavimus atitinkantį Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimą.
Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis, kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai – 20 000,00 EUR.
Preliminariosios sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko garantija arba kito tarptautinio banko, turinčio ne žemesnį nei A reitingą ir pateiktas rašytine forma. Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau, negu galioja pati Preliminarioji sutartis.
Už vėlavimą suteikti Paslaugas per Sutartyje nustatytą terminą nustatomi 0,05 procentų nuo Sutarties vertės dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Klientas, gavęs teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir suderintą su Paslaugos teikėju techninio projekto parengimo rezultatą, Paslaugos teikėjui už tinkamai atliktą techninio projekto parengimą apmokės nuo Kliento ir Paslaugos teikėjo pasirašyto atlikto techninio projekto parengimo rezultato perdavimo – priėmimo akto ir PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančio išrašyti dokumento gavimo dienos:
1. per 30 kalendorinių dienų, kai techninio projekto parengimo vertė iki 15 000 EUR be PVM;
2. per 45 kalendorines dienas, kai techninio projekto parengimo vertė nuo 15 000 iki 45 000 EUR be PVM;
3. per 60 kalendorinių dienų, kai techninio projekto parengimo vertė virš 45 000 EUR be PVM.
Klientas Paslaugos teikėjui už tinkamai suteiktas projekto vykdymo priežiūros paslaugas apmokės per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento ir Paslaugos teikėjo pasirašyto projekto vykdymo priežiūros paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo akto ir PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos, kai projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė neviršija arba lygi 15 000,00 EUR be PVM ir per 45 kalendorines dienas, kai projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė viršija 15 000,00 EUR be PVM.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Nenumatoma.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką bent vienai Pirkimo objekto daliai:
1.1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (-iai) ar kitas (-i) asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas),
ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 d. 1 p.
Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas:
— išrašas iš teismo sprendimo;
— arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
— arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas;
išduotas ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos datos (jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas). Pateikiama dokumento kopija.
1.2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiamas:
— Išrašas iš teismo sprendimo arba
— Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotas dokumentas, arba
— valstybės įmonės Registrų centro išduodama pažyma apie fizinį asmenį, arba
— valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba
— atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas,
išduotas ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamos dokumentų kopijos.
Jei Tiekėjo dalyvis, turintis balsų daugumą dalyvių susirinkime, yra juridinis asmuo arba nė vienas Tiekėjo dalyvis neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime, pateikiamas Tiekėjo laisvos formos paaiškinimas.
1.3. Tiekėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas įstatymus.
PATEIKIAMA:
— jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
— jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės Paraiškų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
— kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 3 mėn. iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
— ir deklaracija, užpildant Paraiškos formos 2 priede pateiktą formą.
1.4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Pirkėjas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Pateikiama:
Jeigu Tiekėjas registruotas Lietuvos Respublikoje:
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus išduotų pažymų apie įsipareigojimų įvykdymą valstybei ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, skaitmenines kopijas;
2) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduoto dokumento skaitmeninę kopiją, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, skaitmeninę kopiją.
Pastaba: 1.4. punkte nurodytus dokumentus pateikia tik Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo. Tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, neprivalo pateikti 2) punkte nurodytų dokumentų.
Kitos valstybės Tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, vietoje 1) ir 2) punktuose nurodytų dokumentų pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingų valstybės institucijų išduotų pažymų skaitmenines kopijas.
Visi nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamos dokumentų kopijos.
1.5. Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Pateikiama:
Tiekėjo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta laisvos formos deklaracija.
2. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką I arba II Pirkimo objekto daliai:
2.1. Tiekėjas turi teisę atlikti inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą. PATEIKIAMA:
Leidimo tirti žemės gelmes, išduoto Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba lygiaverčio dokumento kopija.
2.2. Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projektavimu.
PATEIKIAMA:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę verstis melioracijos statinių projektavimu, kopija.
2.3. Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra.
PATEIKIAMA:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūrą, kopija.
3. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką III Pirkimo objekto daliai:
3.1. Tiekėjas turi teisę atlikti inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą. PATEIKIAMA:
Leidimo tirti žemės gelmes, išduoto Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba lygiaverčio dokumento kopija.
3.2. Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projektavimu.
PATEIKIAMA:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę verstis melioracijos statinių projektavimu, kopija.
3.3. Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra.
PATEIKIAMA:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūrą, kopija.
4. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką IV Pirkimo objekto daliai:
4.1. Tiekėjas turi teisę atlikti inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą. PATEIKIAMA:
Leidimo tirti žemės gelmes, išduoto Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba lygiaverčio dokumento kopija.
4.2. Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projektavimu.
PATEIKIAMA:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę verstis melioracijos statinių projektavimu, kopija.
5. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką V Pirkimo objekto daliai:
5.1. Tiekėjas turi teisę atlikti inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą.
PATEIKIAMA:
Leidimo tirti žemės gelmes, išduoto Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba lygiaverčio dokumento kopija.
5.2. Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projektavimu.
PATEIKIAMA:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę verstis melioracijos statinių projektavimu, kopija.
5.3. Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra.
PATEIKIAMA:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūrą, kopija.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Nereikalaujama.
Minimum level(s) of standards possibly required: Nereikalaujama.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką I arba II Pirkimo objekto daliai:
1.1. PATEIKIAMA:
— Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, parengtas pagal Paraiškos formos 6 priede pateiktą formą.
Įrodymui apie paslaugų suteikimą Tiekėjas pateikia užsakovų pažymas apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta paslaugų suteikimo data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų suteikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pažymų, kurios patvirtintų, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, kai užsakovas yra įgaliojusi organizacija.
1.2. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.3. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.4. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija kopiją ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas, nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, suteiktas paslaugas), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.5. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas (ne mažiau nei 1), nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, suteiktas paslaugas), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.6. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.7. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.8. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.9. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduoto atestato ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.10. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.11. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.12. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.13. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.14. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.15. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato kopija.
1.16. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato kopija.
1.17. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo, išduoto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kopija arba lygiaverčių dokumentų kopijos.
2. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką III Pirkimo objekto daliai:
2.1. PATEIKIAMA:
— Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, parengtas pagal Paraiškos formos 6 priede pateiktą formą.
Įrodymui apie paslaugų suteikimą Tiekėjas pateikia užsakovų pažymas apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta paslaugų suteikimo data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų suteikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pažymų, kurios patvirtintų, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, kai užsakovas yra įgaliojusi organizacija.
2.2. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.3. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.4. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija kopiją ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas, nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, suteiktas paslaugas), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.5. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas (ne mažiau nei 1), nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, suteiktas paslaugas), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.6. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.7. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.8. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.9. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.10. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.11. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.12. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.13. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.14. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.15. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato kopija.
2.16. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato kopija.
2.17. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo, išduoto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kopija arba lygiaverčių dokumentų kopijos.
3. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką IV Pirkimo objekto daliai:
3.1. PATEIKIAMA:
— Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, parengtas pagal Paraiškos formos 6 priede pateiktą formą.
Įrodymui apie darbų atlikimą Tiekėjas pateikia užsakovų pažymas apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pažymų, kurios patvirtintų, kad darbai buvo atliekami tinkamai, kai užsakovas yra įgaliojusi organizacija.
3.2. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.3. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas (ne mažiau nei 1), nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, atliktus darbus), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.4. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.5. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.6. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.7. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.8. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.9. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.10. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.11. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.12. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo, išduoto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kopija arba lygiaverčių dokumentų kopijos.
3.13. PATEIKIAMA:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūrą, kopija.
3.14. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato kopija.
4. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką V Pirkimo objekto daliai:
4.1. PATEIKIAMA:
Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, parengtas pagal Paraiškos formos 6 priede pateiktą formą.
Įrodymui apie darbų atlikimą Tiekėjas pateikia užsakovų pažymas apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pažymų, kurios patvirtintų, kad darbai buvo atliekami tinkamai, kai užsakovas yra įgaliojusi organizacija.
4.2. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas (ne mažiau nei 1), nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, atliktus darbus), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
4.3. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas (ne mažiau nei 1), nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, atliktus darbus), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
4.4. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas (ne mažiau nei 1), nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, atliktus darbus), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
4.5. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas (ne mažiau nei 1), nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, atliktus darbus), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
4.6. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija kopiją ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas, nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, atliktus darbus), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
4.7. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo, išduoto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kopija arba lygiaverčių dokumentų kopijos.
4.8. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato kopija.
4.9. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūrą, kopija.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Minimalūs kriterijai, teikiant Paraišką I arba II Pirkimo objekto daliai:
1.1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laikotarpį nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 sutartį, kurios dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t. y. Tiekėjas turi būti parengęs bent vieną 110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotės statybos arba rekonstravimo Techninį projektą (rekonstravimas – 110/10 kV ar 110/35/10 kV transformatorių pastočių skirstyklos (35 kV arba 10 kV įtampos) bent vienos sekcijos visų įrenginių keitimas) ir atlikęs vieno Techninio projekto vykdymo priežiūrą.
1.2. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai (elektros iki 110 kV ar aukštesnės įtampos).
1.3. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai (elektros iki 110 kV ar aukštesnės įtampos).
1.4. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: inžinerijos tinklai (išorės nuotekų šalinimo), projekto daliai: išorės nuotekų šalinimas.
1.5. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (vidaus keliai), projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas).
1.6. Bent 1 Tiekėjos specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: pastato šildymas.
1.7. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: pastato vėdinimas.
1.8. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėse: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai elektros (iki 110 kV ar aukštesnės įtampos)), projekto daliai: elektrotechnikos.
1.9. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti ypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: inžineriniai tinklai (elektroninių ryšių infrastruktūra (bokštai), projekto daliai: konstrukcijos.
1.10. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai elektros (iki 110 kV ar aukštesnės įtampos) projekto daliai: konstrukcijos.
1.11. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: apsauginė signalizacija.
1.12. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: gaisrinė signalizacija.
1.13. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: elektroninių ryšių infrastruktūra, projekto daliai: elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos).
1.14. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: procesų – valdymas ir automatizacija.
1.15. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti melioracijos statinių projekto vadovu.
1.16. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovu.
1.17. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę teikti geodezines ir topografines paslaugas.
2. Minimalūs kriterijai, teikiant Paraišką III Pirkimo objekto daliai:
2.1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laikotarpį nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 sutartį, kurios dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t. y. Tiekėjas turi būti parengęs bent vieną 35 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotės statybos arba rekonstravimo Techninį projektą (rekonstravimas – 35/10 kV, 110/10 kV ar 110/35/10 kV transformatorių pastočių skirstyklos (35 kV arba 10 kV įtampos) bent vienos sekcijos visų įrenginių keitimas) ir atlikęs vieno techninio projekto vykdymo priežiūrą.
2.2. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai (elektros iki 35 kV ar aukštesnės įtampos).
2.3. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai (elektros iki 35 kV ar aukštesnės įtampos).
2.4. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: inžinerijos tinklai (išorės nuotekų šalinimo), projekto daliai: išorės nuotekų šalinimas.
2.5. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (vidaus keliai), projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas).
2.6. Bent 1 Tiekėjos specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: pastato šildymas.
2.7. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: pastato vėdinimas.
2.8. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėse: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai elektros (iki 35 kV ar aukštesnės įtampos), projekto daliai: elektrotechnikos.
2.9. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti ypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: inžineriniai tinklai (elektroninių ryšių infrastruktūra (bokštai), projekto daliai: konstrukcijos.
2.10. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai (iki (35 kV ar aukštesnės įtampos) projekto daliai: konstrukcijos.
2.11. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: apsauginė signalizacija.
2.12. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: gaisrinė signalizacija.
2.13. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: elektroninių ryšių infrastruktūra, projekto daliai: elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos).
2.14. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: procesų – valdymas ir automatizacija.
2.15. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti melioracijos statinių projekto vadovu.
2.16. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovu.
2.17. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę suteikti geodezines ir topografines paslaugas.
3. Minimalūs kriterijai, teikiant Paraišką IV Pirkimo objekto daliai:
3.1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laikotarpį nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 sutartį, kurios dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t. y. Tiekėjas turi būti parengęs bent vieną 10 kV skirstomojo punkto ar 35 kV (ar aukštesnės įtampos) transformatorių pastotės statybos ar rekonstravimo Techninį projektą (rekonstravimas – visų skirstomojo punkto ar transformatorių pastotės įrenginių arba bet kurios skirstomojo punkto ar transformatorių pastotės skirstyklos (35 kV arba 10 kV įtampos) vienos sekcijos visų įrenginių keitimas) ir atlikęs vieno Techninio projekto vykdymo priežiūrą.
3.2. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai (elektros (iki 10 kV ar aukštesnės įtampos)).
3.3. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas) kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (vidaus keliai), projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas).
3.4. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas) kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: pastato šildymas.
3.5. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: pastato vėdinimas.
3.6. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėse: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai (elektros (iki 10 kV ar aukštesnės įtampos)), projekto daliai: elektrotechnikos.
3.7. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), projekto daliai: konstrukcijos.
3.8. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: apsauginė signalizacija.
3.9. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: gaisrinė signalizacija.
3.10. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: elektroninių ryšių infrastruktūra, projekto daliai: elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos).
3.11. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: procesų – valdymas ir automatizacija.
3.12. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti geodezinius ir topografinius darbus.
3.13. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti melioracijos statinių projekto vadovu.
3.14. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovu.
4. Minimalūs kriterijai, teikiant Paraišką V Pirkimo objekto daliai:
4.1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laikotarpį nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 sutartį, kurios dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t. y. Tiekėjas turi būti parengęs bent vieną 10 kV ar 35 kV kabelių linijos su kompensacinių ričių sumontavimu statybos Techninį projektą ir atlikęs vieno Techninio projekto vykdymo priežiūrą.
4.2. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti elektrotechnikos projekto vadovu.
4.3. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti elektrotechnikos projekto dalies vadovu.
4.4. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti procesų – valdymo ir automatizacijos projekto dalies vadovu.
4.5. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti konstrukcijų projekto dalies vadovu.
4.6. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: inžinerijos tinklai (išorės nuotekų šalinimo), projekto daliai: išorės nuotekų šalinimas.
4.7. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti geodezinius ir topografinius darbus.
4.8. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti melioracijos statinių projekto vadovu.
4.9. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovu.
Specialistai gali atitikti daugiau nei vieną kvalifikacijos reikalavimą, t .y. Tiekėjas gali nurodyti tą patį asmenį, kaip atitinkantį kelis kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjas, teikdamas Paraišką daugiau nei vienai Pirkimo objekto daliai gali siūlyti tą patį asmenį, kaip atitinkantį kvalifikacijos reikalavimus skirtingose Pirkimo objekto dalyse.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated
Some candidates have already been selected (if appropriate under certain types of negotiated procedures) no
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
Envisaged minimum number 1
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated no
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.6.2017 - 09:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.7.2017 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
1. Pirkimas atliekamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis.
2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kitos perkančiosios organizacijos vardu. Įgaliojusi organizacija- AB „Energijos skirstymo operatorius“.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarka nustatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
1.6.2017