Bauleistung - 214004-2020

08/05/2020    S90

Polen-Poznań: Bau von Theatern

2020/S 090-214004

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 042-098242)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
Postanschrift: ul. Fredry 9
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-701
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adam Szymanowski
E-Mail: sekretariat@opera.poznan.pl
Telefon: +48 616590200
Fax: +48 616393989
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://opera.poznan.pl/pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu

Referenznummer der Bekanntmachung: 332/01/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45212322 Bau von Theatern
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia, składają się:

roboty budowlane podstawowe część A – modernizacja sceny Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 042-098242

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

(...)

d) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót mechaniki sceny, która posiada wykształcenie wyższe techniczne na kierunku mechanika lub pokrewnym oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty ukończenia studiów wyższych) i w ciągu ostatnich 5 lat brała udział przy minimum 2 realizacjach dotyczących wykonania mechaniki scenicznej, z minimum 15 osiami napędów mechaniki górnej oraz zapadni scenicznych mechaniki dolnej;

e) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako kierownik robót systemu sterowania, która jest certyfikowanym specjalistą bezpieczeństwa funkcjonalnego i w ciągu ostatnich 5 lat brała udział przy minimum 2 realizacjach dotyczących wykonania sterowania mechaniką sceny w obiektach kultury z minimum 15 osiami napędów mechaniki górnej;

(...)

g) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako kierownik robót akustyki i elektroakustyki, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty ukończenia studiów wyższych, która w ciągu ostatnich 5 lat brała udział przy minimum 2 realizacjach akustyki budowlanej, systemu elektroakustycznego wykorzystującego cyfrową sieć foniczną oraz systemu inspicjenta dla obiektów kultury z widownią o minimum 500 miejscach, typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie (klasa 1261, zgodnie z Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), w tym dla co najmniej 1 obiektu zabytkowego i 1 obiektu operowego; (...)

muss es heißen:

(...)

d) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót mechaniki sceny, która posiada wykształcenie wyższe techniczne na kierunku mechanika lub pokrewnym oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty ukończenia studiów wyższych) i w ciągu ostatnich 10 lat brała udział przy minimum 2 realizacjach dotyczących wykonania mechaniki scenicznej, z minimum 15 osiami napędów mechaniki górnej oraz zapadni scenicznych mechaniki dolnej;

e) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako kierownik robót systemu sterowania mechaniką sceny, i która w ciągu ostatnich 10 lat brała udział przy minimum 2 realizacjach dotyczących wykonania sterowania mechaniką sceny w obiektach kultury z minimum 15 osiami napędów mechaniki górnej;

(...)

g) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako kierownik robót akustyki i elektroakustyki, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty ukończenia studiów wyższych, która w ciągu ostatnich 10 lat brała udział przy minimum 2 realizacjach akustyki budowlanej, systemu elektroakustycznego wykorzystującego cyfrową sieć foniczną oraz systemu inspicjenta dla obiektów kultury z widownią o minimum 300 miejscach, typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie (klasa 1261, zgodnie z Dz.U. 1999 nr 112, poz. 1316 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), w tym dla co najmniej 1 obiektu zabytkowego i 1 obiektu operowego posiadającego scenę oraz fosę orkiestrową.

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, przy powoływaniu się na te same osoby dla ppkt 2 od a do h osoby, co oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji przez jedną osobę. (...)

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 19/05/2020
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 19/05/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: