Services - 214079-2017

03/06/2017    S106    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Švenčionys: Architectural and related services

2017/S 106-214079

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Švenčionių rajono savivaldybės administracija
188766722
Vilniaus g. 19
For the attention of: Svetlanai Aleksandrovai
LT-18116 Švenčionys
Lithuania
Telephone: +370 38766368
E-mail: svetlana.aleksandrova@svencionys.lt
Fax: +370 38766365

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.svencionys.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Inžinierinių tinklų ir statinių kadastrinių matavimų, išpildomų geodezinių nuotraukų, žemės sklypų kadastrinių matavimų, topografinių nuotraukų parengimo ir derinimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Švenčionių rajono savivaldybės teritorija.

NUTS code LT0

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
I pirkimo dalis
Inžinierinių tinklų ir statinių kadastrinių matavimų, išpildomų geodezinių nuotraukų parengimo, kadastro duomenų bylų sudarymo ir derinimo paslaugos.
II pirkimo dalis
Žemės sklypų kadastrinių matavimų, žemės sklypų topografinių nuotraukų parengimo, kadastro duomenų bylų sudarymo, tikslinimo ir derinimo paslaugos.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71200000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Paslaugos bus perkamos pagal poreikį ir skiriamus asignavimus. Planuojama perkamų paslaugų vertė per 3 metus: I pirkimo dalies – 108 900 EUR su PVM, II pirkimo dalies – 72 600 EUR su PVM.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 2
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
in months: 24 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Inžinierinių tinklų ir statinių kadastrinių matavimų, išpildomų geodezinių nuotraukų parengimo, kadastro duomenų bylų sudarymo ir derinimo paslaugos.
1)Short description
Atlikti inžinierinių tinklų ir statinių kadastrinių matavimų, išpildomų geodezinių nuotraukų parengimo, kadastro duomenų bylų sudarymo ir derinimo paslaugas.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71200000

3)Quantity or scope
Pirkėjas pirks paslaugas pagal poreikį.
Estimated value excluding VAT: 60 000 EUR
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Žemės sklypų kadastrinių matavimų, žemės sklypų topografinių nuotraukų parengimo, kadastro duomenų bylų sudarymo, tikslinimo ir derinimo paslaugos.
1)Short description
Atlikti žemės sklypų kadastrinių matavimų, žemės sklypų topografinių nuotraukų parengimo, kadastro duomenų bylų sudarymo, tikslinimo ir derinimo paslaugas.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71200000

3)Quantity or scope
Pirkėjas pirks paslaugas pagal poreikį.
Estimated value excluding VAT: 90 000 EUR
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Sutarties įvykdymo užtikrinimas: netesybos – 300,0 (trijų šimtų eurų) dydžio bauda mokama, kai Tiekėjas nevykdo prievolės pagal konkrečią užduotį (neatlieka paslaugų ar atsisako jas atlikti); netinkamai vykdo prievolę pagal konkrečią užduotį (atlieka ne visas paslaugas, ar visos (ar dalis) paslaugų atlikta nekokybiškai). Bauda mokama už kiekvieną pažeidimą.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Pirkėjas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (paslaugų perdavimo priėmimo aktus bei sąskaitas –faktūras) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo šių dokumentų gavimo.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiamas
išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.

3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. Pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma. Dokumentai dėl socialinio draudimo įmokų mokėjimo. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą internetiniame puslapyje http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši; jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
5. Tiekėjas turi teisę vykdyti sutartyje numatytas paslaugas. Pateikiama
tiekėjo (juridinio asmens) Nacionalinės žemės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos išduotos licencijos, suteikiančios teisę atlikti topografinius ir kartografinius darbus (leidžiama sudaryti topografinius planus, inžinerinių tinklų planus) bei geodezinius darbus (leidžiama nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis) ir/ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę atlikti nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus ir kadastrinių matavimų bylų suformavimą, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis nekilnojamojo turto kadastriniais matavimais ir kadastrinių matavimų bylų suformavimu. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Pateikiamos pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolių) ataskaitos (jei tiekėjas užsiima tik ta veikla, su kuria susijęs pirkimas) ar pažyma apie atitinkamų metų konkrečių paslaugų pajamas (jei su pirkimu susijusi veikla yra tik viena iš veiklų, kuria užsiima tiekėjas) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentai. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Tiekėjo vidutinės metinės pajamos tos veiklos, su kuria susijęs pirkimo objektas (Statinių kadastrinių matavimų, žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų suformavimo paslaugos), per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra didesnė nei:
I pirkimo daliai – 20 000 EUR su PVM, II pirkimo daliai – 15 000 EUR su PVM.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Pateikiamas specialistų sąrašas, nurodant vardą, pavardę, pareigas, kvalifikaciją, galiojantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduotas kvalifikacijos atestatas arba lygiavertis dokumentas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, įrodantis, kad specialistas atitinka kvalifikacinius reikalavimus inžinierinių tinklų ir statinių/žemės sklypų kadastro duomenims nustatyti. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Tiekėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą specialistą turintį teisę suteikti nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylų suformavimo paslaugas (I pirkimo objekto daliai), žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų (II pirkimo objekto daliai) suformavimo paslaugas.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 12.7.2017 - 16:45
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.7.2017 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 13.7.2017 - 9:45

Place:

Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, 332 kab.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Pasiūlymus pateikę tirkėjai ar jų įgalioti atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information

Informacija pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS). Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVPIS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Registracija CVP IS yra nemokama.

VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos spendimus, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
2.6.2017