TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 214092-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bélgica-Hasselt: Ayudas médicas

2018/S 094-214092

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 078-173540)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
vzw Jessa Ziekenhuis
Salvatorstraat 20
Hasselt
3500
Bélgica
Persona de contacto: Mevrouw Elke De Troy
Teléfono: +32 11309411
Correo electrónico: elke.detroy@jessazh.be
Código NUTS: BE221

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.jessazh.be

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kandidatuurstelling voor levering van invasief medische hulpmiddelen en implantaten voor gebruik in het cathlab.

Número de referencia: 2018-JessaApotCQ-01
II.1.2)Código CPV principal
33196000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Het Jessa Ziekenhuis wenst te kunnen beantwoorden aan de continue en desgevallend dringende behoefte tot aanschaf van verschillende soorten invasief medische hulpmiddelen, implantaten en bijhorende diensten voor gebruik in het cathlab.

Hiertoe wenst de opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van onderstaande invasief medische hulpmiddelen, implantaten en bijhorende diensten.

Toelichting:

De inschrijvers toegelaten tot de raamovereenkomst zullen tijdens het verdere verloop van de procedure opnieuw in mededinging worden gesteld via 1 of meerdere minicompetities per perceel. De opdrachtgever zal deze minicompetitie(s) organiseren met respect voor de regels van de wetgeving overheidsopdrachten die van toepassing zijn voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en aan de hand van deze gunningscriteria.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 078-173540

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 06/06/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 06/06/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 6 juni 2018, 10.00.

Wijziging van datum voor de opening van de offertes naar woensdag 6 juni 2018, 10.00u.

Volgende documenten werden gewijzigd en zijn ter beschikking gesteld via de 3P databank:

— Gewijzigd: Bestek- Cathlab 2018 F1,

— Nieuw document: bestek- Cahtlab 2018 F1 incl. rectificaties,

— Gewijzigd: 2018-JessaApotCQ-01 Bijl. D Meetstaat,

— Nieuw document: 2018-JessaApotCQ-01 Bijl. D Meetstaat rectificatie,

— toevoeging: Bijkomende toelichting Jessa Cathlab F1 vragenlijst.

U kan de documenten ophalen vanuit de 3P databank. Deze documenten werden tevens per mail bezorgd aan alle personen die het dossier tot op heden raadpleegden.