Servicios - 214141-2018

18/05/2018    S94    - - Servicios - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Sulechów: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2018/S 094-214141

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 077-171980)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Sulechów
pl. Ratuszowy 6
Sulechów
66-100
Polonia
Persona de contacto: Julita Szukała-Wachowska
Teléfono: +48 683851120
Correo electrónico: um@sulechow.pl
Fax: +48 683854686
Código NUTS: PL432

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sulechow.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Niegosławice
Niegosławice 55
Niegosławice
67-312
Polonia
Persona de contacto: Anna Zielińska
Teléfono: +48 683781038
Correo electrónico: gmina@niegoslawice.pl
Fax: +48 683781038
Código NUTS: PL432

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.niegosławice.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na nieruchomościach znajdujących się w obrębie Gminy Sulechów oraz Gminy Niegosławice

Número de referencia: BZ.271.24.2018
II.1.2)Código CPV principal
90500000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sulechów oraz Gminy Niegosławice, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie składowanej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Teren Gminy Sulechów stanowi miasto Sulechów oraz wsie: Brody, Brzezie k/Sulechowa, Buków, Cigacice, Głogusz, Górki Małe, Górzykowo, Kalsk, Karczyn, Kije, Klępsk, Krężoły, Kruszyna, Leśna Góra, Łęgowo, Pomorsko, Brzezie k. Pomorska, Mozów, Nowy Świat, Obłotne, Okunin, a także przysiółki Boryń, Laskowo, Nowy Klępsk, Przygubiel, Szabliska.

Teren gminy Niegosławice stanowią Niegosławice, Bukowica, Gościeszowice, Krzywczyce, Mycielin, Nowa Jabłonna, Przecław, Rudziny, Stara Jabłonna, Sucha Dolna, Zimna Brzeźnica.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 077-171980

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 09:30
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: