Szolgáltatások - 214164-2018

18/05/2018    S94    Szolgáltatások - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Versenyképes tárgyalásos eljárást 

Magyarország-Dunaújváros: Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások

2018/S 094-214164

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK21094
Postai cím: Kenyérgyári út 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mádai Balázs
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu
Telefon: +36 25551401
Fax: +36 25551409

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dvgzrt.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.dvgzrt.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dunaújváros Megyei Jogú Város érdekeltségébe tartozó Dunaújvárosi Médiaközpont létrehozása, működtetése vállalkozási szerződés keretében

II.1.2)Fő CPV-kód
92200000 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Médiaközpont létrehozása, működtetése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
92200000 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Dunaújváros.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Dunaújváros Megyei Jogú Város érdekeltségébe tartozó Dunaújvárosi Médiaközpont létrehozása, működtetése vállalkozási szerződés keretében.

Főbb feladatok:

— Médiaház szervezési, vezetési és menedzsmentfeladatainak ellátása,

— Médiaház szerkesztőség fenntartása, az egyes helyi médiumok tevékenységének összehangolása,

— hetilap szerkesztése, kiadása és terjesztése,

— Dunaújváros TV műsorgyártása és üzemeltetése,

— online felületek üzemeltetése és fenntartása,

— Infó Dunaújváros print és online, Rádió 24 szöveges felületvásárlás.

A közbeszerzés mennyisége: A fenti feladatok ellátása 48 hónapos vállalkozási szerződés keretében.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 151-273562

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Médiaközpont létrehozása, működtetése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
09/06/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Crossborder Film Kft.
Postai cím: Móra Ferenc utca 2. B. ép. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
E-mail: info@crossborderfilm.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 696 199 968.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás időpontja: 2018. március 1.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/05/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
92200000 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Dunaújváros.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Dunaújváros Megyei Jogú Város érdekeltségébe tartozó Dunaújvárosi Médiaközpont létrehozása, működtetése vállalkozási szerződés keretében.

Főbb feladatok:

— Médiaház szervezési, vezetési és menedzsmentfeladatainak ellátása,

— Médiaház szerkesztőség fenntartása, az egyes helyi médiumok tevékenységének összehangolása,

— hetilap szerkesztése, kiadása és terjesztése,

— Dunaújváros TV műsorgyártása és üzemeltetése,

— online felületek üzemeltetése és fenntartása,

— Infó Dunaújváros print és online, Rádió 24 szöveges felületvásárlás.

A közbeszerzés mennyisége: A fenti feladatok ellátása 48 hónapos vállalkozási szerződés keretében.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 765 819 964.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Crossborder Film Kft.
Postai cím: Móra Ferenc utca 2. B. ép. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
E-mail: info@crossborderfilm.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződéses ár változik a szerződéses érték legfeljebb 10 %-ával.

Eredeti rendelkezés:

IV. A Vállalkozói díj és annak megfizetése

1. A jelen szerződésben meghatározott feladatok hiány-, és hibamentes teljesítése esetén a Megrendelő összesen 14 504 166 Ft + áfa/hó, azaz tizennégymillió-ötszáznégyezer-egyszázhatvanhat forint + áfa/hó vállalkozói díjat köteles megfizetni Vállalkozó felé a teljes szolgáltatás vonatkozásában. Tört hónap esetén a megbízási díj a teljesítéssel lefedett időszakra arányosan jár.

Módosított rendelkezés:

IV. A Vállalkozói díj és annak megfizetése

1. A jelen szerződésben meghatározott feladatok hiány-, és hibamentes teljesítése esetén a Megrendelő összesen 16 704 166 Ft + áfa/hó, azaz tizenhatmillió-hétszáznégyezer-egyszázhatvanhat forint + áfa/hó vállalkozói díjat köteles megfizetni Vállalkozó felé a teljes szolgáltatás vonatkozásában. Tört hónap esetén a megbízási díj a teljesítéssel lefedett időszakra arányosan jár.

A vállalkozói díj 2019. január 1-től 2020. június 30-ig a szerződés teljesítéséig 16 504 166 Ft+áfa/hó, azaz tizenhatmillió-ötszáznégyezer-egyszázhatvanhat forint.

A szerződés egyéb rendelkezéseit a Felek változatlan tartalommal fenntartják.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés hatályba lépését követően a minimálbér és a garantált bérminimum összege két alkalommal is módosításra került.

A minimálbér esetén a szerződés megkötésekor hatályos minimálbérhez képest (105 000 Ft) és garantált bérminimumhoz képest (122 000 Ft) 53 %-os illetve 47,9 %-os emelkedésre került sor.

A közbeszerzés eljárás megindításakor, illetve az ajánlati ár meghatározásakor, ezen nagymértékű emelkedéssel nem lehetett tervezni, tekintettel arra, hogy a hivatkozott Kormányrendelet csak 2016. decemberében került elfogadásra illetve kihirdetésre.

A minimálbér illetve a garantált bérminimum emelkedése jelentkezik a munkaviszonyban foglalkoztatott szakemberek esetében és megjelenik az alvállalkozói teljesítések esetében is.

A feladatok további szerződés szerinti ellátásához a 10 %-os mértékű megbízási díj emelkedést ajánlatkérő elfogadta.

A szerződésmódosítás feltétele a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján fennáll.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 696 199 968.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 765 819 964.00 HUF