Építési beruházás - 214165-2019

08/05/2019    S89

Magyarország-Visonta: Földmozgatási munka

2019/S 089-214165

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mátrai Erőmű ZRt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63203097
Postai cím: Erőmű út 11.
Város: Visonta
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 3271
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Valaska Szabolcs
E-mail: szabolcs.valaska@mert.hu
Telefon: +36 305258605
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mert.hu
I.6)Fő tevékenység
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ME ZRt 08/2019 Segédgépes tevékenység

Hivatkozási szám: EKR000924982018
II.1.2)Fő CPV-kód
45112500 Földmozgatási munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Visonta Déli Bányában és Bükkábrány Bányában üledékes ásványi anyag (meddő) letakarítása, szállítása és hányóba rendezése, továbbá ásványi nyersanyag kitermelése, szállítása és depóniába rendezése, a szállító utak portalanítása, hidraulikus kotrógéppel, tehergépjárművel, dózerrel és locsolóautóval, valamint a tevékenység felelős műszaki vezetése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 5 648 013 945.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Bányamunkák Visonta Déli bányában

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112500 Földmozgatási munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Mátrai Erőmű ZRt Visonta Bánya

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Visonta Déli Bánya nevű külfejtéses bányában üledékes ásványi anyag (meddő) jövesztése, szállítása és hányóba rendezése, továbbá ásványi nyersanyag (lignit) jövesztése, szállítása és depóniába rendezése, a szállító utak portalanítása, hidraulikus kotrógéppel, tehergépjárművel, dózerrel és locsolóautóval, valamint a tevékenység felelős műszaki vezetése. Az üledékes ásványi anyag (meddő) és a lignit hidraulikus forgó felsővázas, mélyásós vagy hegybontós szerelékű egykanalas lánctalpas kotrógépekkel való jövesztése, a kitermelt anyag gépkocsikra rakása, a bányatérségben kijelölt ürítési helyekre történő elszállítása, földműbe rendezése, a tevékenységhez kapcsolódó közlekedő utak elkészítése és karbantartása, szükség szerinti pormentesítése, a technológiai szükségletekhez és biztonságtechnikai előírásaihoz igazítottan, a műszaki leírásnak megfelelően. Jövesztendő mennyiség: 3080 em3.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Negyedéves maximális teljesítőképesség [ezer m3/ naptári negyedév / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Bányamunkák Bükkábrány bányában

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112500 Földmozgatási munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Mátrai Erőmű ZRt Bükkábrány Bánya

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Bükkábrány Bánya nevű külfejtéses bányában üledékes ásványi anyag (meddő) jövesztése, szállítása és hányóba rendezése, továbbá ásványi nyersanyag (lignit) jövesztése, szállítása és depóniába rendezése, a szállító utak portalanítása, hidraulikus kotrógéppel, tehergépjárművel, dózerrel és locsolóautóval, valamint a tevékenység felelős műszaki vezetése. Az üledékes ásványi anyag (meddő) és a lignit hidraulikus forgó felsővázas, mélyásós vagy hegybontós szerelékű egykanalas lánctalpas kotrógépekkel való jövesztése, a kitermelt anyag gépkocsikra rakása, a bányatérségben kijelölt ürítési helyekre történő elszállítása, földműbe rendezése, a tevékenységhez kapcsolódó közlekedő utak elkészítése és karbantartása, szükség szerinti pormentesítése, a technológiai szükségletekhez és biztonságtechnikai előírásaihoz igazítottan, a műszaki leírásnak megfelelően. Jövesztendő mennyiség:5 005 ezer m3.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Negyedéves maximális teljesítőképesség [ezer m3/naptári negyedév] / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 234-535888
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Bányamunkák Visonta Déli bányában

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/03/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Cronus Tömegáru Fuvarozó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_57281292
Postai cím: Gergely utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
E-mail: cronus@cronus.hu
Telefon: +36 12503233
Fax: +36 12503264
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mátra -Haider Dózer Szolgltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_40920562
Postai cím: Északi akna
Város: Visonta
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 3271
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@matrahaider.hu
Telefon: +36 308521778
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 699 097 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 465 835 934.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Bányamunkák Bükkábrány bányában

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/03/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Cronus Tömegáru Fuvarozó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_57281292
Postai cím: Gergely utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
E-mail: cronus@cronus.hu
Telefon: +36 12503233
Fax: +36 12503264
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mátra -Haider Dózer Szolgltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_40920562
Postai cím: Északi akna
Város: Visonta
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 3271
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@matrahaider.hu
Telefon: +36 308521778
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 719 592 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 182 178 011.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Cronus Tömegáru Fuvarozó és Szolgáltató Kft. nyertes ajánlattevő kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint kis és középvállalkozásnak minősül

Mátra -Haider Dózer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. nyertes ajánlattevő kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint nem minősül kis és középvállalkozásnak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/05/2019