Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 214170-2021

TINázovSlovensko-Bratislava: Informačné a propagačné výrobky
NDČíslo zverejnenia oznámenia214170-2021
PDDátum uverejnenia30/04/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka84
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky (00151866)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho1 - Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný26/04/2021
DTLehota na predloženie31/05/2021
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu2 - Užšia súťaž
TDTyp oznámeniaY - Dynamického nákupného systému
RPNariadenie5 - Európska únia s účasťou krajín GPA
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)18512000 - Mince a medaily
30192000 - Kancelárske potreby
39294100 - Informačné a propagačné výrobky
39298700 - Trofeje
79800000 - Tlačiarenské a príbuzné služby
60000000 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
RCMiesto plnenia (NUTS)SK
IAInternetová adresa (URL)http://www.minv.sk
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ