Supplies - 214200-2021

30/04/2021    S84

Lithuania-Vilnius: Disposable gloves

2021/S 084-214200

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VšĮ Karoliniškių poliklinika
National registration number: 124244754
Postal address: L. Asanavičiūtės g. 27A
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-04318
Country: Lithuania
Contact person: Jurgita Kunigonytė
E-mail: jurgita.kunigonyte@karpol.lt
Telephone: +370 52458421
Internet address(es):
Main address: http://www.karpol.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5435
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=574734
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=574734&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vienkartinės pirštinės vakcinacijai III (Nr. 1894)

II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Vienkartinės pirštinės vakcinacijai (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nesterilios nitrilinės pirštinės S dydis (iš nitrilo, be pudros)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Nesterilios nitrilinės pirštinės S dydis (iš nitrilo, be pudros) (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nesterilios nitrilinės pirštinės M dydis (iš nitrilo, be pudros)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Nesterilios nitrilinės pirštinės M dydis (iš nitrilo, be pudros) (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nesterilios nitrilinės pirštinės L dydis (iš nitrilo, be pudros)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Nesterilios nitrilinės pirštinės L dydis (iš nitrilo, be pudros) (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Perkančioji organizacija tikrins toliau nurodomų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Atskirą EBVPD pildo tiekėjas ir kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė).

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) pirkėjas, uždelsęs sumokėti sutarties 4.3 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja, pardavėjui pareikalavus, mokėti pardavėjui 0,04 proc. delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio už kiekvieną uždelstą dieną;

2) pardavėjas, uždelsęs pristatyti prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus sutartyje numatytais terminais, įsipareigoja, pirkėjui pareikalavus, mokėti pirkėjui 0,04 proc. delspinigius nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną;

3) sutarties įvykdymas užtikrinamas 10 proc. maksimalios sutarties vertės su PVM dydžio bauda. Pardavėjui netinkamai vykdant arba nevykdant sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir (arba) pirkėjui nutraukus sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo, pirkėjas įgyja teisę reikalauti, o pardavėjas įsipareigoja sumokėti šiame sutarties punkte nurodyto dydžio baudą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Perkančioji organizacija buvo įpareigota steigėjo aprūpinti vakcinacijai reikalingomis priemonėmis Vilniaus „Litexpo“ vakcinacijos (nuo COVID-19) centrą. Vakcinacija „Litexpo“ vakcinacijos centre pradedama 2021 04 26. Šiuo metu perkančioji organizacija gali užtikrinti vienkartinių pirštinių tiekimą „Litexpo“ vakcinacijos centrui nepilnam mėnesiui laiko nuo vakcinacijos pradžios 2021 04 26, todėl reikalinga, vadovaujantis VPĮ 60 str. 3 d., įsigyti prekių skubos tvarka, vykdant pagreitintą atviro konkurso (tarptautinio) procedūrą.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/05/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/05/2021
Local time: 09:45
Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pagal LR VPĮ VII skyriuje numatytą tvarką.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/04/2021