Suministros - 214273-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Tuberías y accesorios

2018/S 094-214273

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polonia
Persona de contacto: Artur Polywka
Teléfono: +48 327572922
Correo electrónico: a.polywka@pgg.pl
Fax: +48 327572304
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pgg.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Prospección y extracción de carbón y otros combustibles sólidos

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych

Número de referencia: 701800071
II.1.2)Código CPV principal
44163000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych.

Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 6. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 3 989 702.52 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44163000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Descripción del contrato:

Rura stalowa kołnierzowa 88,9X3,6X6000 1,6MPA z kołnierzami luźnymi typ 02 i przyspawanymi pierścieniami typ 32 - 6 996m.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44163000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Descripción del contrato:

Rura bez szwu stalowa kołnierzowa 108,0X4,5X6000 2,5MPA z kołnierzami luźnymi typ 02 i przyspawanymi pierścieniami typ 32 - 36 924m.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44163000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Descripción del contrato:

Rura stalowa kołnierzowa 219,1X6,3X6000 1,6MPA z kołnierzami luźnymi typ 02 i przyspawanymi pierścieniami typ 32 - 5 332m.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44163000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Descripción del contrato:

Rura bez szwu stalowa kołnierzowa 219,1X6,3X6000 2,5MPA z kołnierzami luźnymi typ 02 i przyspawanymi pierścieniami typ 32 - 306m.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 5

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44163000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Descripción del contrato:

Rura bez szwu stalowa kołnierzowa 273,0X10X6000 2,5MPA z kołnierzami luźnymi typ 02 i przyspawanymi pierścieniami typ 32 - 2 400m.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 6

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44163000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Descripción del contrato:

Rura bez szwu kołnierzowa ciśnieniowa zasilająca 44,5X6,3X6000 OC 32MPA z luźnymi kołnierzami przyspawanymi pierścieniami - 3 100m.

Rura bez szwu kołnierzowa ciśnieniowa zasilająca 63,5X7,1X6000 OC 32MPA z luźnymi kołnierzami przyspawanymi pierścieniami - 6 442m.

Rura bez szwu kołnierzowa ciśnieniowa zasilająca 63,5X6,3X5000 OC 40MPA z luźnymi kołnierzami przyspawanymi pierścieniami - 5 960m.

Rura bez szwu kołnierzowa ciśnieniowa spływowa 88,9X4,0X5000 OC 4MPA z luźnymi kołnierzami przyspawanymi pierścieniami - 2 500m.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 028-061782
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Zadanie nr 1

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Zadanie nr 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„THOMAS” SJ Tomasz Sztejnwald
ul. Pszczyńska 237
Gliwice
44-100
Polonia
Código NUTS: PL22
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 1 751 305.32 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Zadanie nr 3

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PPH „MINER” St. i M. Grabowscy i P. Łuczak SJ
ul. Modrzewiowa 3
Sosnowiec
41-219
Polonia
Código NUTS: PL22
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 799 426.76 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Zadanie nr 4

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Zadanie nr 5

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Zadanie nr 6

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Zakłady Produkcyjne „B-D” S.A.
ul. 11-go Listopada 2/4
Zawiercie
44-200
Polonia
Código NUTS: PL22
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 1 438 970.44 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie zadań nr 1, 4 i 5:

Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt. 4) uPzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018