Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 214277-2016

25/06/2016    S121

Belgien-Bruxelles: Støtte til det forberedende arbejde vedrørende miljøvenligt design og tiltag til energimærkning herunder mærkning af dæk og programmet for Energy Star-mærkning

2016/S 121-214277

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy
Postadresse: rue Demot 24
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: ENER-TENDER-2016-537-02@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/calls-tender
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1569
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: energieffektivitet.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Støtte til det forberedende arbejde vedrørende miljøvenligt design og tiltag til energimærkning herunder mærkning af dæk og programmet for Energy Star-mærkning.

Sagsnr.: ENER/C3/2016-537-02.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF står der, at »Kommissionen sikrer, at den ved udførelsen af sine aktiviteter har en afbalanceret deltagelse af medlemsstaternes repræsentanter og alle relevante parter, der er berørt af den pågældende produktgruppe, såsom industrien, herunder SMV’er og håndværksvirksomheder, faglige organisationer, handlende, detailhandlere, importører, miljøorganisationer og forbrugerorganisationer«.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Forbruger-ngo'er: interessenternes repræsentation

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i kontrahentens lokaler. Dog vil møder mellem kontrahenten og Kommissionen kunne blive afholdt i Kommissionens lokaler i Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med kontrakten er at sikre, for en treårig periode fra ikrafttrædelsen af kontrakten, at de europæiske forbrugerorganisationers synspunkter er godt repræsenterede i den forberedende proces, der skal føre til gennemførelsesforanstaltninger og deres fornyede undersøgelser i henhold til direktivet om miljøvenligt design og energimærkning, herunder vurdering af frivillige aftaler, i såvel undersøgelsesfasen som i høringsforummet for miljøvenligt design og eventuelt derefter. Dette skal også omfatte forberedelses- og gennemgangsprocesser vedrørende beslægtede politiske værktøjer, især forordningen om mærkning af dæk og Energy Star-programmet. Endelig er formålet med kontrakten ligeledes at sikre, at forbruger-ngo'er, eftersom de er tættest på forbrugere og borgere, giver tilstrækkelige og skræddersyede oplysninger til disse målgrupper om EU's specifikke politiske foranstaltninger vedrørende produkters energieffektivitet og deres indvirkninger og fordele.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Arbejdsprogrammet 2016–2017 for Horisont 2020.
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Miljø-ngo'er: interessenternes repræsentation

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i kontrahentens lokaler. Dog vil møder mellem kontrahenten og Kommissionen kunne blive afholdt i Kommissionens lokaler i Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med kontrakten er at sikre, for en treårig periode fra ikrafttrædelsen af kontrakten, at miljø-ngo'ers synspunkter er godt repræsenterede i den forberedende proces, der skal føre til gennemførelsesforanstaltninger og deres fornyede undersøgelser i henhold til direktivet om miljøvenligt design og energimærkning, herunder vurdering af frivillige aftaler, i såvel undersøgelsesfasen som i høringsforummet for miljøvenligt design og eventuelt derefter. Dette skal også omfatte forberedelses- og gennemgangsprocesser vedrørende beslægtede politiske værktøjer, især forordningen om mærkning af dæk og Energy Star-programmet. Endelig er formålet med kontrakten ligeledes at sikre, at miljø-ngo'er, eftersom de er tættest på forbrugere og borgere, giver tilstrækkelige og skræddersyede oplysninger til disse målgrupper om EU's specifikke politiske foranstaltninger vedrørende produkters energieffektivitet og deres indvirkninger og fordele.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Arbejdsprogrammet 2016–2017 for Horisont 2020.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2016
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/08/2016
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Directorate-General for Energy, Unit C3, rue Demot 24, office 4/101, 1040 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere kan deltage i åbningsmødet, men må kun være repræsenteret af 1 person. Ved afslutningen af åbningsmødet vil formanden for åbningsudvalget oplyse navnene på tilbudsgiverne og beslutningen om antageligheden af hvert modtaget bud. De priser, der er anført i buddene, vil ikke blive oplyst.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/06/2016