TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 214290-2022

25/04/2022    S80

Romania-Zărnești: Road-maintenance works

2022/S 080-214290

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)
National registration number: 4646897
Postal address: Strada: Mitropolit Ion Metianu, nr. 1
Town: Zarnesti
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 505800
Country: Romania
Contact person: Alexandru-Lucian Igrisan
E-mail: iustinareit@gmail.com
Telephone: +40 268515777
Fax: +40 268222012
Internet address(es):
Main address: www.primaria-zarnesti.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lucrari de intretinere/ reparatii strazi din orasul Zarnesti

Reference number: 4646897/PAAP2021_9
II.1.2)Main CPV code
45233141 Road-maintenance works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Obiectul acordului cadru îl constituie efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a străzilor de pe raza Orasului Zarnesti, inclusiv executarea diverselor reparaţii curente sau în regim de urgenţă care pot apărea in decursul celor patru ani de derulare a acordului-cadru.

Procedura de achiziţie publică aleasa este licitaţia deschisă pentru încheierea unui Acord cadru de lucrari pentru urmatorii 4 ani, în conformitate cu prevederile art.69 alin(1) din Legea nr.98/2016, privind achiziţiile publice, valoarea estimată a acordului cadru pentru cei patru ani de activitate se încadrează în prevederile art.7 alin.1 din Lege.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 29 061 000.00 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233120 Road construction works
45233142 Road-repair works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Zarnesti, judetul Brasov, Domeniul public- strazi si trotuare

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul acordului cadru îl constituie efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a străzilor de pe raza Orasului Zarnesti, inclusiv executarea diverselor reparaţii curente sau în regim de urgenţă care pot apărea in decursul celor patru ani de derulare a acordului-cadru.

S-a avut în vedere:

- multitudinea şi diversitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate

- necesitatea prestării serviciilor pe toată perioada de derulare a acordului -cadru.

- asigurarea personalului calificat necesar permanent în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale.

- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării activităţiilor menţionate sunt prevăzute şi aprobate anual în bugetul municipiului Braşov.

- lucrarile care fac obiectul acordului cadru si care urmeaza a fi executate au caracter de permanenta iar prin incheierea unui accord cadru, Autoritatea Contractanta are posibilitatea de a incheia contracte subsecvente in functie de necesitate.

În conformitate cu art. 115, alin.(1) și alin.(2), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă stabilește atribuirea acordului-cadru, pe o perioadă de valabilitate de 4 ani, unui numar de maxim 3 operatori economici care îndeplinesc toate cerințele documentației de atribuire a achiziției, pentru următoarele considerente:

a) executia lucrarilor care fac obiectul acordului-cadru presupun o complexitate ridicată generată de diversitatea activităților și multitudinea operațiunilor de executat, manopere diferentiate pe categorii de lucrari, precum si utilizarea de materiale diverse;

b) executarea lucrarilor care fac obiectul acordului-cadru se impune în toată perioada anului, iar contractele subsecvente care se vor atribui vor avea acelasi scop si aceeasi natura cu cea a acordului-cadru.

c) obiectul acordului-cadru impune, în sarcina executantului, asigurarea permanentă de personal calificat în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;

d) lucrarile de intretinere a strazilor prognozate a se efectua în vederea îndeplinirii obiectului acordului-cadru presupun o repetabilitate stabilită şi adecvată, repetabilitate necesară întreţinerii in conditii de siguranta a cailor publice din Orasul Zarnesti;

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 203-529064
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 46
Title:

Acord cadru avand ca obiect ,,Intretinere si reparatii drumuri din orasul Zarnesti''

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
19/04/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FINCODRUM
National registration number: RO 24796449
Postal address: Strada Spicului, Nr. 2
Town: Brasov
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 500460
Country: Romania
E-mail: fincodrum@yahoo.com
Telephone: +40 733930118
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RS ACTIV
National registration number: RO17296459
Postal address: Strada Aviatorilor, Nr. 18
Town: Ghimbav
NUTS code: RO122 Braşov
Country: Romania
E-mail: office@rsactiv.ro
Telephone: +40 720100830
Fax: +40 368008111
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MORANI CONSTRUCT
National registration number: RO 31306329
Postal address: Strada Aleea Uzinei, Nr. 3
Town: Brasov
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 505800
Country: Romania
E-mail: moraniconstruct@yahoo.com
Telephone: +40 0755050167
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 29 061 000.00 RON
Total value of the contract/lot: 29 061 000.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/04/2022