Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 214370-2017

Компактен изглед

07/06/2017    S107

Люксембург-Люксембург: Координиране на проучвания на цените на потребителските стоки за паритета на покупателната способност

2017/S 107-214370

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 1.6.2017 г., 2017/S 104-206877)

Европейска комисия, Eurostat, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ. Факс +352 430134150. Електронна поща: ESTAT-FINANCIAL-CELL-DIR-C-D@ec.europa.eu

Вместо 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:

Продължителност в дни: 48.

[...]

Да се чете 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:

Продължителност в месеци: 48.

[...]