Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 214370-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

07/06/2017    S107

Luxembursko-Luxemburg: Koordinácia prieskumov cien spotrebiteľských tovarov v oblasti parity kúpnej sily

2017/S 107-214370

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 1.6.2017, 2017/S 104-206877)

Európska komisia, Eurostat, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luxembourg, LUXEMBURSKO. Fax +352 430134150. E-mail: ESTAT-FINANCIAL-CELL-DIR-C-D@ec.europa.eu

Namiesto 

II.2.7) Trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:

Trvanie v dňoch: 48.

[...]

Viď 

II.2.7) Trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:

Trvanie v mesiacoch: 48.

[...]