Suministros - 214407-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Przemyśl: Equipamiento médico

2018/S 094-214407

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, Siedziba Zamawiającego, A la atención de: mgr Alicja Szymańska, Przemyśl 37-700, Polonia. Teléfono: +48 166775063. Fax: +48 166775064. Correo electrónico: dzp@wszp.pl

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 6.4.2018, 2018/S 067-149820)

Objeto:
CPV:33100000, 33192000, 39100000, 30200000

Equipamiento médico

Mobiliario para uso médico

Mobiliario

Equipo y material informático

En lugar de: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

30.5.2018 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

30.5.2018 (10:15)

Léase: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

14.6.2018 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

14.6.2018 (10:15)