Services - 214452-2019

Display compact view

10/05/2019    S90    European Investment Bank - Services - Additional information - Open procedure 

Poland-Zamość: EIB - Design and installation of traffic safety equipment at level crossings on railway line No. 65- stage II

2019/S 090-214452

Corrigendum

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 5.4.2019, 2019/S 068-158403)

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, POLSKA

Instead of: 

(...)

3. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. 15.5.2019 r. godz. 10.00.

(...)

Termin składania ofert

Data: 15.5.2019 r.

Czas lokalny: godz. 10.00

(...)

Warunki otwarcia ofert

Data: 15.5.2019 r.

Czas lokalny: godz. 10.30

(...)

Read: 

(...)

Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. 22.5.2019 r. godz. 10:00

(...)

Termin składania ofert

Data: 22.5.2019 r.

Czas lokalny: godz. 10:00

(...)

Warunki otwarcia ofert

Data: 22.5.2019 r.

Czas lokalny: godz. 10:30

(...)