Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 214481-2022

25/04/2022    S80

Magyarország-Budapest: Közmű-előkészítési munka

2022/S 080-214481

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NEP és Zene Háza körüli Infrastruktúra építése

Hivatkozási szám: EKR001162392020
II.1.2)Fő CPV-kód
45111290 Közmű-előkészítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

NEP és Zene Háza körüli Infrastruktúra építése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111290 Közmű-előkészítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

1. Néprajzi Múzeum és Magyar Zene Háza körüli infrastruktúra építése

1.1.Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, valamint a Promenád körüli parkfejlesztés részeként megvalósuló infrastrukturális fejlesztése

1.1.1. Promenád körüli parkfejlesztés részeként megvalósuló infrastrukturális fejlesztése

Csatornázás

Bontás:

- φ25, φ30 pvc víznyelő bekötés bontása: 155 fm

Építés:

- DN200 ÜPE csatorna építése: 75 fm

- DN200 PVC-U csatorna építése: 107 fm

- DN300 PVC-U csatorna építése: 78 fm

- Szikkasztó blokk építése: 366 db

Energiaellátás - 10 kV

Bontás:

- 6/10kV-os kábel bontása földárokból, burkolatbontással, földmunkával, kábelfedő téglák kitermelésével: 370 fm

- Meglévő kompakt földfelszín fölötti transzformátorállomás bontása: 1db

Építés:

- 6/10kV kábel: 310 fm

- kompakt felszín alatti transzformátor állomás építése: 1db

Energiaellátás - 0,4 kV

Építés:

- 0,4 kV kábel: 1069 fm

Közvilágítás

Bontás:

- Közvilágítási kábel bontása: 400 fm

- Közvilágítási oszlop bontása, lámpatesttel: 12 db

Építés:

- Közvilágítási kábel építése: 1237 fm

- Közvilágítási oszlop építése, lámpatesttel: 29 db

Öntözés

Építés:

- PE-100 DN63-160 KPE vezeték építése: 2665 fm

Gyengeáram

Építés:

- Térszint alatti alépítmény-hálózat építése: 438 fm

- Beltéri optikai hálózatépítés: 160 fm

- Kültéri optikai behúzókábel építése: 1920 fm

- Optikai végpont kiépítése: 10 db

Gyengeáram WIFI

Építés:

- Wifi hálózati központi vezérlőrendszer: 1db

- Wifi AP eszköz telepítése: 8 db

Térfigyelő hálózat

Építés:

- Térszint alatti alépítmény-hálózat építése: 675 fm

- Kültéri optikai behúzókábel építése: 920 fm

- Optikai végpont kiépítése: 3 db

- Térfigyelő kamera telepítése: 3 db

Magyar Telekom meglévő hírközlési hálózat védelembe helyezés

Átépítés:

- Megszakító létesítmények szintbe helyezése: 7 db

1.2. Útépítés

1.2.3. Pál László út

Útépítés

Bontás:

- Meglévő burkolta bontása: 2160 m2

Építés:

- Aszfaltburkolat építése: 2200 m2

Közvilágítás

Bontás:

- Közvilágítási kábel bontása: 255 fm

- Közvilágítási oszlop bontása, lámpatesttel: 7 db

Építés:

- Közvilágítási kábel építése: 280 fm

- Közvilágítási oszlop építése, lámpatesttel: 4 db

Energiaellátás - 0,4 kV

Építés:

- 0,4 kV kábel szerelvényekkel: 225 fm

1.3. E1 Sörpavilon és I16 Illemhely megvalósításához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés

Csatornázás

Építés:

- DN200 ÜPE csatorna építése: 14 fm

- DN200 PVC-U csatorna építése: 63 fm

- DN300 PVC-U csatorna építése: 68 fm

Vízellátás

Bontás:

- DN25-DN100 víz vezetékek bontása. 161 fm

Építés:

- DN32-100 KPE vízvezetékek építése: 139 fm

Energiaellátás - 0,4 kV

Építés:

- 0,4 kV kábel szerelvényekkel: 128 fm

Gyengeáram

Építés:

- Térszint alatti alépítmény-hálózat építése: 89 fm

- Beltéri optikai hálózatépítés: 270 fm

- Kültéri optikai behúzókábel építése: 650 fm

- Optikai végpont kiépítése: 2 db

Magyar Telekom meglévő hírközlési hálózat védelembe helyezés

Átépítés:

- Megszakító létesítmények szintbe helyezése: 7 db

1.4. Promenád befejező szakasza, Műcsarnok előtti terület infrastruktúra fejlesztése

Csatornázás

Építés:

- DN200 ÜPE csatorna építése: 75 fm

- DN200 PVC-U csatorna építése: 16 fm

- DN400 PVC-U csatorna építése: 80 fm

- Szikkasztó blokk építése: 366 db

Energiaellátás - 0,4 kV

Építés:

- 0,4 kV kábel szerelvényekkel: 558 fm

Közvilágítás

Bontás:

- Közvilágítási kábel bontása: 230 fm

- Közvilágítási oszlop bontása, lámpatesttel: 17 db

Építés:

- Közvilágítási kábel építése: 495 fm

- Közvilágítási oszlop építése, lámpatesttel: 17 db

Gyengeáram

Építés:

- Térszint alatti alépítmény-hálózat építése: 269 fm

- Kültéri optikai behúzókábel építése: 734 fm

- Optikai végpont kiépítése: 7 db

Gyengeáram WIFI

Építés:

- Wifi AP eszköz telepítése: 3 db

Térfigyelő hálózat

Építés:

- Térszint alatti alépítmény-hálózat építése: 30 fm

Magyar Telekom meglévő hírközlési hálózat védelembe helyezés

Átépítés

- Megszakító létesítmények szintbe helyezése

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/01/2021
Befejezés: 14/02/2022
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 095-248789

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Néprajzi Múzeum és Magyar Zene Háza körüli Infrastruktúra építése vállalkozási szerződés keretében

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
18/01/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_54362253
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Fax: +36 18831599
Internetcím: http://www.colas.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 140 840 857.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. december 22.

A szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (2) bekezdés.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/04/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45111290 Közmű-előkészítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45111290 Közmű-előkészítési munka
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Néprajzi Múzeum és Magyar Zene Háza körüli infrastruktúra építése

1.1.Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, valamint a Promenád körüli parkfejlesztés részeként megvalósuló infrastrukturális fejlesztése

1.1.1. Promenád körüli parkfejlesztés részeként megvalósuló infrastrukturális fejlesztése

Csatornázás

Bontás:

- φ25, φ30 pvc víznyelő bekötés bontása: 155 fm

Építés:

- DN200 ÜPE csatorna építése: 75 fm

- DN200 PVC-U csatorna építése: 107 fm

- DN300 PVC-U csatorna építése: 78 fm

- Szikkasztó blokk építése: 366 db

Energiaellátás - 10 kV

Bontás:

- 6/10kV-os kábel bontása földárokból, burkolatbontással, földmunkával, kábelfedő téglák kitermelésével: 370 fm

- Meglévő kompakt földfelszín fölötti transzformátorállomás bontása: 1db

Építés:

- 6/10kV kábel: 310 fm

- kompakt felszín alatti transzformátor állomás építése: 1db

Energiaellátás - 0,4 kV

Építés:

- 0,4 kV kábel: 1069 fm

Közvilágítás

Bontás:

- Közvilágítási kábel bontása: 400 fm

- Közvilágítási oszlop bontása, lámpatesttel: 12 db

Építés:

- Közvilágítási kábel építése: 1237 fm

- Közvilágítási oszlop építése, lámpatesttel: 29 db

Öntözés

Építés:

- PE-100 DN63-160 KPE vezeték építése: 2665 fm

Gyengeáram

Építés:

- Térszint alatti alépítmény-hálózat építése: 438 fm

- Beltéri optikai hálózatépítés: 160 fm

- Kültéri optikai behúzókábel építése: 1920 fm

- Optikai végpont kiépítése: 10 db

Gyengeáram WIFI

Építés:

- Wifi hálózati központi vezérlőrendszer: 1db

- Wifi AP eszköz telepítése: 8 db

Térfigyelő hálózat

Építés:

- Térszint alatti alépítmény-hálózat építése: 675 fm

- Kültéri optikai behúzókábel építése: 920 fm

- Optikai végpont kiépítése: 3 db

- Térfigyelő kamera telepítése: 3 db

Magyar Telekom meglévő hírközlési hálózat védelembe helyezés

Átépítés:

- Megszakító létesítmények szintbe helyezése: 7 db

1.2. Útépítés

1.2.3. Pál László út

Útépítés

Bontás:

- Meglévő burkolta bontása: 2160 m2

Építés:

- Aszfaltburkolat építése: 2200 m2

Közvilágítás

Bontás:

- Közvilágítási kábel bontása: 255 fm

- Közvilágítási oszlop bontása, lámpatesttel: 7 db

Építés:

- Közvilágítási kábel építése: 280 fm

- Közvilágítási oszlop építése, lámpatesttel: 4 db

Energiaellátás - 0,4 kV

Építés:

- 0,4 kV kábel szerelvényekkel: 225 fm

1.3. E1 Sörpavilon és I16 Illemhely megvalósításához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés

Csatornázás

Építés:

- DN200 ÜPE csatorna építése: 14 fm

- DN200 PVC-U csatorna építése: 63 fm

- DN300 PVC-U csatorna építése: 68 fm

Vízellátás

Bontás:

- DN25-DN100 víz vezetékek bontása. 161 fm

Építés:

- DN32-100 KPE vízvezetékek építése: 139 fm

Energiaellátás - 0,4 kV

Építés:

- 0,4 kV kábel szerelvényekkel: 128 fm

Gyengeáram

Építés:

- Térszint alatti alépítmény-hálózat építése: 89 fm

- Beltéri optikai hálózatépítés: 270 fm

- Kültéri optikai behúzókábel építése: 650 fm

- Optikai végpont kiépítése: 2 db

Magyar Telekom meglévő hírközlési hálózat védelembe helyezés

Átépítés:

- Megszakító létesítmények szintbe helyezése: 7 db

1.4. Promenád befejező szakasza, Műcsarnok előtti terület infrastruktúra fejlesztése

Csatornázás

Építés:

- DN200 ÜPE csatorna építése: 75 fm

- DN200 PVC-U csatorna építése: 16 fm

- DN400 PVC-U csatorna építése: 80 fm

- Szikkasztó blokk építése: 366 db

Energiaellátás - 0,4 kV

Építés:

- 0,4 kV kábel szerelvényekkel: 558 fm

Közvilágítás

Bontás:

- Közvilágítási kábel bontása: 230 fm

- Közvilágítási oszlop bontása, lámpatesttel: 17 db

Építés:

- Közvilágítási kábel építése: 495 fm

- Közvilágítási oszlop építése, lámpatesttel: 17 db

Gyengeáram

Építés:

- Térszint alatti alépítmény-hálózat építése: 269 fm

- Kültéri optikai behúzókábel építése: 734 fm

- Optikai végpont kiépítése: 7 db

Gyengeáram WIFI

Építés:

- Wifi AP eszköz telepítése: 3 db

Térfigyelő hálózat

Építés:

- Térszint alatti alépítmény-hálózat építése: 30 fm

Magyar Telekom meglévő hírközlési hálózat védelembe helyezés

Átépítés

- Megszakító létesítmények szintbe helyezése

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/01/2021
Befejezés: 29/08/2022
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 398 944 947.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_54362253
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Fax: +36 18831599
Internetcím: http://www.colas.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. Felek megállapodnak, hogy a jelen Módosítás hatályba lépésével a Szerződés 4.2.2. pontjának első két bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.2.2. [Vállalkozói Díj és Opciós Díj mértéke] A Vállalkozói Feladat Vállalkozó általi maradéktalan és Szerződésszerű teljesítése ellenértékeként fizetendő Vállalkozói Díj rögzített, fix átalánydíj, amelynek összege

nettó 1 195 529 437,- Ft,

azaz nettó egymilliárd-százkilencvenötmillió - ötszázhuszonkilencezer - négyszázharminchét Forint.

Az Opciós Feladatok jelen Szerződés szerinti ellátásának ellenértékeként fizetendő díj (a továbbiakban: Opciós Díj) valamennyi Opciós Feladatok megrendelése esetén összesen

nettó 1 203 415 510,- Ft,

azaz nettó egymilliárd - kettőszázhárommillió - négyszáztizenötezer -

ötszáztíz Forint”

2. Felek megállapodnak, hogy a jelen Módosítás hatályba lépésével a Szerződés 4.3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Vállalkozó a Vállakozói Feladatot hivatkozva az akadályoztatásokra és a megrendelt többlet műszaki tartalom megvalósítására, a módosított Műszaki Ütemterv alapján az alábbi kötbérterhes teljesítési határidőben köteles teljeskörűen teljesíteni:

Késedelmi kötbérterhes Végteljesítési Határidő: 2022. augusztus 29.”

3. Felek megállapodnak, hogy a jelen Módosítás hatályba lépésével a Szerződés 5.19.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„[Teljesítési Biztosíték összege, rendelkezésre tartási időszaka] A Teljesítési Biztosíték összege az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj, a lehívott opciós feladatok Opciós Díjának és a Tartalékkeret terhére megrendelt pótmunkák után fizetendő Pótmunka Díj együttes összegének 5 (öt) %-ával egyezik meg. A Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó a Szerződés hatálybalépését követő 5 (öt) napon belül köteles átadni a Megrendelőnek. Ezen Teljesítési Biztosítéknak a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás lezárását követő 30 (harminc) napig érvényesnek és érvényesíthetőnek kell maradnia az esetlegesen fennmaradó, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák kijavításának biztosítására.”

4. Felek megállapodnak, hogy a jelen Módosítás hatályba lépésével a Szerződés 5.19.3. pontjának negyedik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Jótállási Biztosíték összege az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj, a lehívott opciós feladatok Opciós Díjának és a Tartalékkeret terhére megrendelt pótmunkák után fizetendő Pótmunka Díj együttes összegének 5 (öt) %-ával egyezik meg.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

3. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés szerint elvégzendő Vállalkozói Feladat tartalmának módosítása, a Szerződés szerinti teljesítési határidők és a Vállalkozói Díj módosítása vált szükségessé a jelen Módosítás I.2. pontjában részletezett okok miatt. A Vállalkozói Feladatok változása Pótmunkák és többlet műszaki tartalom megrendelését és elmaradó munkák meghatározását jelenti. A Vállalkozói Feladat és a teljesítési határidők módosítása a Vállalkozói Díj módosításával összefüggenek. Felek egybehangzóan rögzítik továbbá, hogy a teljesítési határidő módosítása a jelen Módosítás I.2.3.5. pontja szerinti akadályozó körülmények, valamint a többlet műszaki tartalom kivitelezési határidő szükséglete miatt szükséges.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 140 840 857.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 398 944 947.00 HUF