Supplies - 214776-2022

25/04/2022    S80

Poland-Inowrocław: Surgical gloves

2022/S 080-214776

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
National registration number: 556 22 39 217
Postal address: ul. Poznańska 97
Town: Inowrocław
NUTS code: PL Polska
Postal code: 88-100
Country: Poland
E-mail: zam.pub@szpitalino.pl
Telephone: +48 523545587
Fax: +48 523574667
Internet address(es):
Main address: www.platformazakupowa.pl
Address of the buyer profile: www.bip.pszozino.lo.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.platformazakupowa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.platformazakupowa.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWY RĘKAWIC JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

Reference number: D-19/2022
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 12 miesiące może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzystał ilości asortymentu określonego przedmiotem umowy.

3) Dostawy rękawic jednorazowego użytku odbywać się będą wg bieżących zamówień w terminie - do 5 dni od otrzymania zamówienia, w okresie 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

4) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

5) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33.14.14.20-0

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,

7) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.

8) Gwarancja i rękojmia

a) Wymagany termin ważności przedmiotu umowy – min. 36 miesięcy.

b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot um

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet Nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 12 miesiące może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzystał ilości asortymentu określonego przedmiotem umowy.

3) Dostawy rękawic jednorazowego użytku odbywać się będą wg bieżących zamówień w terminie - do 5 dni od otrzymania zamówienia, w okresie 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

4) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

5) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33.14.14.20-0

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,

7) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.

8) Gwarancja i rękojmia

a) Wymagany termin ważności przedmiotu umowy – min. 36 miesięcy.

b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2023 r.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet Nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 12 miesiące może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzystał ilości asortymentu określonego przedmiotem umowy.

3) Dostawy rękawic jednorazowego użytku odbywać się będą wg bieżących zamówień w terminie - do 5 dni od otrzymania zamówienia, w okresie 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

4) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

5) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33.14.14.20-0

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,

7) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.

8) Gwarancja i rękojmia

a) Wymagany termin ważności przedmiotu umowy – min. 36 miesięcy.

b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2023 r.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet Nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 12 miesiące może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzystał ilości asortymentu określonego przedmiotem umowy.

3) Dostawy rękawic jednorazowego użytku odbywać się będą wg bieżących zamówień w terminie - do 5 dni od otrzymania zamówienia, w okresie 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

4) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

5) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33.14.14.20-0

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,

7) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.

8) Gwarancja i rękojmia

a) Wymagany termin ważności przedmiotu umowy – min. 36 miesięcy.

b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2023 r.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie występowania w obrocie gospodarczym jeżeli potwierdzi stosownym dokumentem, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie dostawy rękawic jednorazowego użytku (w tym minimum jedna o wartości 800.000.000 zł dla Pakietu Nr 1, o wartości 40.000 zł dla Pakietu Nr 2 i o wartości 25.000 zł dla Pakietu Nr 3)

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

zgodnie z SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2022
Local time: 10:05
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2023

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 00-582
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul.Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-582
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 00-582
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/04/2022