Építési beruházás - 214783-2019

10/05/2019    S90

Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése

2019/S 090-214783

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zsenyuk Péter
E-mail: zsenyuk.peter@ovf.hu
Telefon: +36 12254402
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem

Hivatkozási szám: EKR000165482018
II.1.2)Fő CPV-kód
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében az „Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem" című projekt (KEHOP-1.4.0-15-2016-00015) FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása - kiviteli- és megvalósulási tervek elkészítésével - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

Részajánlattétel kizárásának indokolása: A gazdasági, műszaki, valamint szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat (beszerzési igény, ellátandó feladatok és komplex projektfelelősség) is figyelembe véve ésszerűtlen lenne a rész-ajánlattétel biztosításának előírása. Az egymásra épülő feladatok ellátásának több kézbe adása rontja a tervezési, kivitelezési feladatok komplex ellátását, a projekt megvalósítását nehezíti, adott esetben meg is hiúsíthatja.

Ajánlati biztosíték befizetésének helye: pénzügyi intézmény vagy pénzforgalmi intézmény

Ajánlatkérő számlaszáma: 10032000-00319841-30005204

A befizetés igazolási módja: a befizetést igazoló okirat benyújtása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 13 258 650 792.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45233120 Közút építése
45233226 Bekötőút építése
45233227 Beszállítóút építése
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45241000 Kikötőépítés
45243000 Parti védművek
45246000 Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák
45246100 Partfal építése
45246400 Árvízmegelőzés
45247230 Gát, töltés építési munkái
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
77210000 Fakitermelési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Esztergom város közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” (KEHOP-1.4.0-15-2016-00015) c. projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a szükséges tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm.rend-nek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

— Tervezési feladatok:

Kiviteli tervdokumentációk (folyószabályozási rekonstrukciós munkák, műtárgyak, töltésfejlesztés, gátőrház, stb.);

Közműkiváltási tervek;

Komplex bányaműveleti terv;

Árvízvédekezés intézkedési terv;

Üzemelési szabályzat;

Erdőtelepítési terv;

Megvalósulási tervek;

Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv, stb.)

— Engedélyeztetési feladatok:

Komplex bányaműveleti terv, közmű kiváltási tervek, erdőtelepítési terv engedélyeztetése;

Egyéb feladatok:

Lőszermentesítés;

Régészeti feltáró munkálatok elvégzése (próbafeltárások);

Szakfelügyeletek biztosítása;

Tervezői művezetés;

A műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentáció előállítása;

Üzemeltetési engedélyeztetéshez szükséges dokumentáció összeállítása;

Kivitelezési feladatok (főbb, tájékoztató jellegű mennyiségekkel):

1.Árvízvédelmi védmű építése a Prímás-sziget felső részén a Duna parton:

(Szent Ignác plébániatemplomtól az engedélyes útszakasz végéig) 1,46 tkm; burkolt fenntartó úttal, útkapcsolattal, felszíni vízelvezető rendszer kiépítésével; 9 helyen kulisszanyílással; 4 helyen lépcső lejáróval;

— 0+000 - 0+015 tkm árvízvédelmi mobil kulisszanyílás kiépítése magassága 2,2m

— 0+015 - 0+106 tkm rézsű kialakítás a magassági szint eléréshez

— 0+106 - 0+272 tkm feltöltés vasbeton támfal megtámasztással

— 0+272 - 0+324 tkm között 1,8m mobilfal, 0,9m parapetfal, feltöltés

— 0+339 - 0+565 tkm között 1,8m mobilfal, 0,9m parapetfal, feltöltés, Mahart kikötő átépítése, hullámtéren fenntartóút kiépítése ~500 m hosszon,

— 0+565 - 1+052 tkm között 1,6m mobilfal, 1,2m magas, 50cm-es parapetfal, feltöltés, Palkovics-pad átépítése,

— 1+052 - 1+062 tkm csónakleeresztő rámpa átépítés, 10m széles, 3,2m magas kulisszanyílás

— 1+062 - 1+460 tkm között 1,6m mobilfal, 1,2m magas, 50cm-es parapetfal, feltöltés.

2.Árvízvédelmi töltés építése a Prímás-sziget alsó részén:

A Prímás-szigeti mellékág beeresztő műtárgyig 919m;

— 1+460 - 2+379 tkm hagyományos technológiájú 5,5m koronaszélességű szerkezetes földmű/földtöltés; földút átvezetések biztosítása.

3.Prímás-szigeti mellékág torkolati árvízkapu létesítése (0+106 tkm):

1db 9m sugarú szegmens és 1 db betétgerendás főelzárással; 2db betétgerendás ideiglenes elzárással; 1db 5m hajózó nyílásmérettel, 25m műtárgyhossz szárnyfalak nélkül, max. átvezetendő vízhozam 15,0m3/s;

4.Prímás-szigeti mellékág beeresztő műtárgy létesítése (2+379 tkm):

1db 9m sugarú szegmens és 1db betétgerendás főelzárással; 2-2db betétgerendás ideiglenes elzárással; 5+2m szabad nyílásmérettel; 19,40m műtárgyhossz szárnyfalak nélkül; szivattyútelep kiépítés beépített és mobil szivattyúállással a leeresztő nyíláson max. 4,0m3/s vízhozam levezetése;

5.Árvízvédelmi töltés építése Prímás-szigeti mellékág beeresztő műtárgy és a Kenyérmezei-patak között:

A Prímás-szigeti mellékág beeresztő műtárgytól a Kenyérmezei-patakig: 4117m:

Új nyomvonalon: 2+379 - 6+496 tkm; hagyományos technológiájú 5,5m koronaszélességű szerkezetes földmű/földtöltés; földút átvezetések biztosítása; mentett oldalon felszíni vízelvezető árok kialakítása 3120m;

Teherkomp kikötő bekötőút kulisszanyílás kialakítása 27,5m hosszon

A teherkomp kikötőtől a tervezési szakasz végéig fenntartóút kiépítése.

6.Árvízvédelmi fejlesztés a Kenyérmezei patak jobb parton:

Teljes hossz: 841m

Földtöltés építés: 0+000 - 0+841 tkm; hagyományos technológiájú 5,5m koronaszélességű szerkezetes földmű/földtöltés;

7.Esztergomi vízmérce átépítése:

A törzshálózati vízmérce áthelyezése, automata távjelző készülékkel (1db) 0+117 tkm szelvényben;

Folyt.: II.2.11) pontban

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M.2.a) pozícióra jelölt szakember vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapok száma) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M.2.b) pozícióra jelölt szakember vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapok száma) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M.2.c) pozícióra jelölt szakember vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapok száma) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: .4. Az M.2.d) pozícióra jelölt szakember vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapok száma) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.1. Az M.2.a) pozícióra jelölt szakember árvízi védekezés területén szerzett szakmai tapasztalata (naptári napok száma) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3.2. Az M.2.b) pozícióra jelölt szakember árvízi védekezés területén szerzett szakmai tapasztalata (naptári napok száma) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3.3. Az M.2.c) pozícióra jelölt szakember árvízi védekezés területén szerzett szakmai tapasztalata (naptári napok száma) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3.4. Az M.2.d) pozícióra jelölt szakember árvízi védekezés területén szerzett szakmai tapasztalata (naptári napok száma) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 84
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az eljárás nem tartalmaz opciót, az opció jelölésére kizárólag „A közbeszerzés ismertetése" rovat folytatására tekintettel került sor, a karakterkorlátozásra tekintettel!

8. Esztergomi gátőrtelep meglévő épületének átalakítása iroda, raktár, műhely, szociális helyiségek kialakítása. Fenntartó gépek, eszközök, védelmi készlet részére zárt tárolótér építése.

9. Egyéb, a projekthez kapcsolódó közműkiváltások, műtárgyépítések, védelembe helyezés

— regionális ivóvíz vízvezeték: 9 db

— Dorogi Erőmű Kft. ipari vízvezeték: 2 db

— ivóvízvezeték: 5db

— Richter Gedeon Nyrt. tisztított szennyvízvezeték: 2 db

— szennyvíz vezeték: 4 db

— csapadékvíz csatorna: 6 db

— távközlési kábel: 5 db

— elektromos kábel: 8 db

5+275 tkm szelvényben kettős elzárású zsilip áteresz;

3 db talajvízszint megfigyelő kút eltömedékelése;

5 db árvízi vízmérce telepítése;

Töltéstartozékok elhelyezése,

10. Bontási tevékenység

A védvonalfejlesztés során a nyomvonalba eső építmények, vezetékek, törmelékes feltöltések elbontása.

11. Mederbeavatkozások, lefolyásjavító intézkedések, anyaglelőhelyek és anyagelhelyezés megoldása

Prímás-szigeten (1719,9-1719,4 fkm Duna meder jobb part) és Szentgyörgymező (1717,9-1715,8 fkm Duna meder jobb part) mellett vápa kialakítása 8 ha területen, zátony rendezése 4 ha területen, fakitermelés 12,25 ha területen.

Mahart kikötőnél ~300 m hosszon partkorrekció.

A megadott mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban találhatók.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú

II.2.14)További információk

A teljesítés igazolására a Kbt. 135.§ (1)-(2) bek. vonatkozik.

Tartalékkeret: az egyösszegű ajánlati ár 10 %-a, de legfeljebb bruttó 38,1 millió Ft

Nyertesnek min. 6 részszámla benyújtására van lehetősége; az egyes részszámlák értéke minimálisan el kell, hogy érje a teljes szerződéses ár 10 %-át.

Folyt. III.2.2) pont

Folyt.:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 142-323864
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85763795
Postai cím: Gáz utca 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kotiviepb.hu
Telefon: +36 302998235
Fax: +36 56425068
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13 258 650 792.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § pontjában meghatározott szükséges információk:

1.számú ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Magyar Vakond Út és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.

Ajánlattevő adószáma: 22929486-2-03

2.számú (nyertes) ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: KÖTIVIÉP’B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.

Ajánlattevő székhelye: 5000 Szolnok, Gáz u. 1.

Ajánlattevő adószáma: 11505561-2-16

3.számú ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft.,

Ajánlattevő székhelye: 2351 Alsónémedi, Ócsai Út

Ajánlattevő adószáma: 10577178-2-13

4.számú ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.

Ajánlattevő adószáma: 10229105-2-11

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/05/2019