Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 214795-2019

10/05/2019    S90

Magyarország-Győr: Parkolóház építése

2019/S 090-214795

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Telefon: +36 96500270
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyor.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Győr PAMOK parkolólemez

Hivatkozási szám: EKR000424172018
II.1.2)Fő CPV-kód
45213312 Parkolóház építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés PAMOK - Győr közcélú parkolási infrastruktúrájának fejlesztése keretében parkolólemez, ideiglenes parkoló és belső parkoló kivitelezésére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 295 100 731.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213312 Parkolóház építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, 9024 Győr, Vasvári P. u, 4125/2 hrsz; Győr, 4127/5 hrsz és 4121/14, 4121/10, 4121/13 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Parkolólemez: engedélyköteles, engedély rendelkezésre áll

Az építés helye: 9024 Győr, Vasvári P. u, 4125/2 hrsz

A telek területe: 22 482 m2

Tervezett nettó alapterület: 11414,72 m2 (fszt: 3818,76 m2, em.: 3768,91 m2, tetősz.: 3827,05 m2)

A tervezett építménymagasság: 6,92 m

Monolit vasbeton szerkezetépítés: több mint 3000 m3 beton bedolgozásával.

Tervezett parkolószám a parkolólemezben: 359 db

Tervezett parkolószám a telken: 560 db - melyből 12 db mozgáskorlátozott parkolóhely A telek Győrben, a Vasvári Pál utca mentén található, a Szent Imre úttól egészen a Tihanyi Árpád útig elnyúlik, szinte körbe öleli a Rendelőintézet épületét és benyúlik az Erzsébet ligetbe is. A telek közepén található a tervezési terület, a Vasvári Pál utcával párhuzamos két parkolóutca területe, mely kiegészül a Vasvári Pál utcáról nyíló kórházi behajtóig eső terület minimálisan szükséges átalakításával. Az épület közepén, a kórház felőli oldalon kerülnek kialakításra a kiszolgáló és üzemi helyiségek, WC és a lépcsőházak, így ezek a Kórház és a Rendelőintézet felől a teljes forgalom keresztezése nélkül elérhetőek. Az épület alsó két szintjén parkolóhelyenkénti foglaltság-érzékelés és ledes egyedi kijelzés létesül, mely megkülönbözteti a speciális parkolóhelyeket.

Kórház, belső parkoló: nem engedélyköteles (nem közforgalom számára megnyitott, sorompóval elzárt)

Tervezett parkolószám: 132 db, ebből többletparkolóhelyek száma 41 db

A Győr, 4127/5 hrsz alatti területen a kórház területén belül, zöldterület igénybevételével történik az új parkolótér építés/bővítés. A területen belül meglévő parkolótérrel azonos paraméterekkel, a meglévő területtől északi irányban kerül elhelyezésre az új parkolási felület. Az új és a meglévő parkoló tér összekötésre kerül, két irányú gépjármű átjárás biztosításával. Az új parkoló tér külső közlekedési feltárása a Szent Imre út irányából a meglévő és külön felújításra tervezett burkolatokon keresztül történik. A telken belüli tervezési terület határán a külső közterület irányába ma is található egy kapu, ami általában zárva van. A fejlesztést követően ez a terület tolókapuval és sorompóval kerül ellenőrzött kinyitásra.

Ideiglenes parkoló: nem engedélyköteles (sorompóval elzárt).A parkoló kialakítása a 4121/14 hrsz-ú ingatlanon történik. A telek megközelítése gépjárművel a 4121/10 hrsz-ú útról történik. Az út csatlakozása a Szent Imre útra jelenleg elzárt a Szent Imre út 45-53. számú társasház által. A parkoló kialakítás idejére ez a lezárás megnyitásra kerül és a Szent Imre út felől jobbra kisívben történő behajtással megoldható lesz a 4121/10 hrsz-útra való ráhajtás, illetve ugyanitt a kihajtás is csak jobbra. A gyalogos forgalom a parkolóból a 4123/37 hrsz-ú ingatlanon keresztül történik a telken álló mosoda előtt a kórház irányába. Az ideiglenes parkolón kb. 250 férőhely alakítható ki.

A munkaterület átadása két ütemben történik:

Első ütemben az ideiglenes parkoló munkaterület-átadására kerül sor a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül. A második ütemben az ideiglenes parkoló sikeres műszaki átadás- átvételének napján (a vállalkozási szerződés 4.4. pontja szerint) a parkolólemez és a kórház belső parkolóját érintő munkaterület átadása is megtörténik

Kötbérterhes részhatáridők: - Az 1. ütemben történő munkaterület átadásától számított 20 naptári nap, mely az ideiglenes parkoló sikeres műszaki átadás-átvételének legkésőbbi napja. - Az 1. ütemben történő munkaterület átadásától számított 70 naptári nap, azzal, hogy a Belső Parkoló műszaki átadás-átvétel kezdő időpontja nem lehet későbbi, mint a munkaterület átadásától számított 60. nap

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. szerz. telj-ben részt vevő M2.2) pontban előírt szakember szakmai többlet tapasztalata / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Projektterv minősége / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Ütemterv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Organizációs terv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.részszempont MSZ 28001 (OHSAS18001) megléte / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Becsült értéknél - II.1.5), II.2.6) pontokban - technikai érték került megadásra.

II.2.5) pont esetében:

— Pontszám 0-10-ig,

— Módszer:

– 4.é.sz.: fordított arányosítás;

– 3.é.sz.: pontozás igen 10 pont, nem 0 pont;

– 2.1 arányosítás, 2.2 pont-hozzárendelés KD szerint

– 1.é.sz: egyenes arányosítás;

Valamennyi é.sz-ra vonatkozó előírás az ajánlati dokumentációban találhatók.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 163-371779
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 28047/2019.
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés PAMOK

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 540 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 295 100 731.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1. Adószám: 11469830244

Ajánlattevők:

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., 9400 Sopron, Ipar körút 13. adószám: 11121426208

WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1. Adószám: 11469830244

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásnak határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Folytatás a VI.3) ponthoz:

16. A megvalósítandó építési beruházás műszaki és térbeli-időbeli organizációs szempontból egy egységet képez, így nem biztosított a részajánlattétel lehetősége, illetve a gazdasági, műszaki és minőségi szempontokat figyelembe véve sem ésszerű azok megbontása. A parkolólemez és a kórház területén belüli belső parkoló építés során az építési területeken meglévő, ugyanazon közmű vezeték kiváltásának összehangolása (hőtáv) műszakilag összeköti a beruházási elemeket. Mivel a parkolólemez építése során jelentős számú felszíni parkoló használata megszűnik (több, mint 180 db), ezért a kórház zavartalan működése és a betegek parkolásának biztosítása érdekében az ideiglenes parkoló kialakításának közvetlenül meg kell előznie a parkolólemez beruházás munkaterület átadását.

Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő. 16. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a szakmai ajánlatot (árazott költségvetés, értékelési szempont alá eső iratok (projektterv /organizációs és ütemterv/, szakember bemutatása és többlettapasztalatot igazoló önéletrajza saját kezűleg aláírva, MSZ 28001 (OHSAS18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszer szerinti tanúsítvány vagy a 321/2015 (X.30.) Korm.r. 24.§ (3) bek. szerinti egyenértékű dokumentum benyújtása) kér be ajánlatkérő.

17. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között eltérés van, úgy a felhívás az irányadó.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/05/2019