Supplies - 214881-2017

07/06/2017    S107    Blago - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Slovenija-Ljubljana: Proizvodi za medicinsko uporabo

2017/S 107-214881

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MJU
Nacionalna identifikacijska številka: 2482762000
Poštni naslov: Tržaška cesta 21
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tajništvo Direktorata za javno naročanje
E-naslov: gp.mju@gov.si
Telefon: +386 14781880
Telefaks: +386 14788331

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.mju.gov.si

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: UKC Maribor
Nacionalna identifikacijska številka: 5054150000
Poštni naslov: Ljubljanska ulica 5
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
E-naslov: javnosti@ukc-mb.si
Telefon: +386 23211000

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.ukc-mb.si/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: UKC Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5057272000
Poštni naslov: Zaloška cesta 2
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: gp.ukc@kclj.si
Telefon: +386 15225050

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.kclj.si/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Splošna bolnišnica Celje
Nacionalna identifikacijska številka: 5064716000
Poštni naslov: Oblakova ulica 5
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
E-naslov: info@sb-celje.si
Telefon: +386 34233000

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.sb-celje.si/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SB Nova Gorica
Nacionalna identifikacijska številka: 5055695000
Poštni naslov: Ulica padlih borcev 13A
Kraj: Šempeter pri Gorici
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 5290
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@bolnisnica-go.si
Telefon: +386 53301000

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.bolnisnica-go.si/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola
Nacionalna identifikacijska številka: 1399632000
Poštni naslov: Polje 40
Kraj: Izola – Isola
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 6310
Država: Slovenija
E-naslov: info@sb-izola.si
Telefon: +386 56606000

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.sb-izola.si/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup materiala za interventno kardiologijo.

Referenčna številka dokumenta: 4301-14/2017, ODSTENT-18/2017
II.1.2)Glavna koda CPV
33140000 Proizvodi za medicinsko uporabo
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Nakup materiala za interventno kardiologijo – žilne opornice (stenti).

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 5
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

DES 2-3. generacije z biokompatibilno polimero, ki se ne resorbira (razgradi) in vsebuje zdravilo iz skupine limus. Dimenzije 2.0, 4.5. in 5.0 mm.

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33140000 Proizvodi za medicinsko uporabo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

DES 2-3. generacije z biokompatibilno polimero, ki se ne resorbira (razgradi) in vsebuje zdravilo iz skupine limus. Dimenzije 2.0, 4.5. in 5.0 mm.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z ZJN-3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

DES 2-3. generacije z biokompatibilno polimero, ki se ne resorbira (razgradi) in vsebuje zdravilo iz skupine limus. Dimenzije od 2.25 mm do 4.0 mm.

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33140000 Proizvodi za medicinsko uporabo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

DES 2-3. generacije z biokompatibilno polimero, ki se ne resorbira (razgradi) in vsebuje zdravilo iz skupine limus. Dimenzije od 2.25 mm do 4.0 mm.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z ZJN-3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

DES 2-3 generacije s polimero, ki se razgradi (bioresorbilna), je nameščena okoli celotnega stenta (circumferential) in vsebuje zdravilo iz skupine limus. Dimenzije od 2.25 mm do 4.0 mm.

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33140000 Proizvodi za medicinsko uporabo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

DES 2-3 generacije s polimero, ki se razgradi (bioresorbilna), je nameščena okoli celotnega stenta (circumferential) in vsebuje zdravilo iz skupine limus. Dimenzije od 2.25 mm do 4.0 mm.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z ZJN-3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

DES 2-3 generacije s polimero, ki se razgradi (bioresorbilna), je nameščena na abluminalni strani stenta (abluminal) in vsebuje zdravilo iz skupine limus. Dimenzije od 2.25 mm do 4.0 mm.

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33140000 Proizvodi za medicinsko uporabo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

DES 2-3 generacije s polimero, ki se razgradi (bioresorbilna), je nameščena na abluminalni strani stenta (abluminal) in vsebuje zdravilo iz skupine limus. Dimenzije od 2.25 mm do 4.0 mm.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z ZJN-3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

DCS (drug coated stent) brez polimere in z zdravilom iz skupine limus, ki omogoča, da se DAPT po 1 mesecu brez večje pogostosti tromboze stenta lahko ukine

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33140000 Proizvodi za medicinsko uporabo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

DCS (drug coated stent) brez polimere in z zdravilom iz skupine limus, ki omogoča, da se DAPT po 1 mesecu brez večje pogostosti tromboze stenta lahko ukine.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z ZJN-3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Pogoj, naveden pod točko 9.1.2. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti (Navodilo gospodarskim subjektom), ki je del razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 10/07/2017
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/12/2017
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 11/07/2017
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

V prostorih Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, Tržaška cesta 19a, SI-1000 Ljubljana (3. nadstropje).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranje ponudb je javno.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.6.2017, 13:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MJU
Poštni naslov: Tržaška cesta 21
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
02/06/2017