The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 215-2022

03/01/2022    S1

Sverige-Västerås: Arbetsutrustning för tandläkare

2022/S 001-000215

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Västmanland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0172
Postadress: Regionhuset
Ort: VÄSTERÅS
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Postnummer: 72189
Land: Sverige
Kontaktperson: Josefine Richter
E-post: josefine.richter@regionsormland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://regionvastmanland.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftyynestp&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftyynestp&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tandvårdsutrustning

Referensnummer: IN-IN21-0213
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33192400 Arbetsutrustning för tandläkare
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling omfattar ett ramavtal gällande tandvårdsutrustning och service/underhåll enligt beskrivning kravspecifikation samt kravspecifikation för respektive objekt. Denna upphandling omfattar även installation/montering av tandvårdsutrustning samt utbildning av användare och servicepersonal. Upphandlingen består av följande objekt:

Behandlingsstol och unit

Operationsbelysning

Dental röntgen

Dental diskdesinfektor

Utrustning för rengöring, desinfektion och smörjning

Utrustning för rengöring, smörjning och autoklavering med värme och vatten

Autoklaver

Takvärdet i ramavtalet är 200 000 000 SEK exkl. moms.

Om ramavtalets värde överstiger angivet belopp upphör ramavtalet att gälla utan ytterligare bekräftelse från någondera part. Parterna delar ett ömsesidigt ansvar att underrätta motparten om takvärdet uppnås.

Takvärdet ska inte ses som ett garanterat värde utan fastställer endast en övre gräns för ramavtalet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33111500 Tandröntgen
33130000 Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
33141800 Förbrukningsartiklar för tandvård
33167000 Operationsbelysning
33191000 Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien
33191110 Autoklaver
33192410 Tandläkarstolar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Omfattning

Upphandlingen avser ramavtal i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten. Benämns vidare som Avtal.

Denna upphandling omfattar ett ramavtal gällande tandvårdsutrustning och service/underhåll enligt beskrivning kravspecifikation samt kravspecifikation för respektive objekt. Denna upphandling omfattar även installation/montering av tandvårdsutrustning samt utbildning av användare och servicepersonal. Upphandlingen består av följande objekt:

Behandlingsstol och unit

Operationsbelysning

Dental röntgen

Dental diskdesinfektor

Utrustning för rengöring, desinfektion och smörjning

Utrustning för rengöring, smörjning och autoklavering med värme och vatten

Autoklaver

Takvolym/takvärde

Takvärdet i ramavtalet är 200 000 000 SEK exkl. moms.

Om ramavtalets värde överstiger angivet belopp upphör ramavtalet att gälla utan ytterligare bekräftelse från någondera part. Parterna delar ett ömsesidigt ansvar att underrätta motparten om takvärdet uppnås.

Takvärdet ska inte ses som ett garanterat värde utan fastställer endast en övre gräns för ramavtalet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2022
Slut: 30/04/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/01/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 27/07/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/02/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/12/2021